Papua Ny-Guinea: Musim-språket

Eyvind Olafsrud har vært utsending til Papua Ny-Guinea siden 2016. Han er tilknyttet et klyngeprosjekt med oversettelse til flere språk, der han har særlig fokus på musim-språket.

Det nye testamentet er planlagt ferdig på musim-språket i 2033, men så snart enkeltbøker i Bibelen er ferdig vil de bli distribuert. Lokale kristne tar mye av ansvaret for oversettelsen, mens Eyvind bidrar med teologisk og eksegetisk kompetanse.

Det snakkes 840 språk på Papua Ny-Guinea. Uansett om språkgruppene er store eller små, har alle behov for å høre om Jesus på et språk de forstår.

Fakta

Område:Stillehavet
Land:Papua Ny-Guinea
Folkegruppe:Musim, m.fl.
Språk:Musim, m.fl.
Befolkningsstørrelse:1.000
Samarbeid:Wycliffe Norge, SIL PNG
Utsending:Eyvind Olafsrud

Status 2023

Våren 2022 giftet Eyvind seg. Han og kona dro til Papua Ny-Guinea for å finne ut av veien videre, om de ønsker å gå inn i arbeidet med bibeloversettelse sammen som ektepar. I 2021 hadde Eyvind et hjemmeopphold i Norge. Da brukte han tiden til å blant annet studere hebraisk.

Musim-språket er med i et klyngeprosjekt, som betyr at team fra flere språk i området hjelper hverandre med eksegese og oversettelse. De samles tre ganger i året, to uker hver gang, for å jobbe sammen. Ved å dele kompetanse og erfaringer, blir de enkelte oversettelsene bedre. I klyngen er det 4 språk som jobber med GT og 3 som jobber med NT. Mens Eyvind er i Norge, følger noen kolleger fra klyngeprosjektet opp musim-teamet.

Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten kan godkjennes av en oversettelses-konsulent. Status nå:

  • 1. utkast: 
  • 2. utkast: Matteusevangeliet
  • Forståelsessjekket
  • Konsulentsjekket: Markusevangeliet
Eyvind hjelper musim-oversetterne med eksegese.
Det kan bli lange fotturer mellom landsbyene på Papua Ny-Guinea.
Oversetterne skriver første utkast for hand. Her fra Matteus-evangeliet.
Eyvind jobber sammen med konsulenter og oversettere fra flere språk. Dette kaller vi klyngeprosjekt.
Scroll to Top