Papua Ny-Guinea: Musim-språket

Eyvind Olafsrud har vært utsending til Papua Ny-Guinea siden 2016. Han er tilknyttet et klyngeprosjekt med oversettelse til flere språk, der han har særlig fokus på musim-språket.

Det nye testamentet er planlagt ferdig på musim-språket i 2033, men så snart enkeltbøker i Bibelen er ferdig vil de bli distribuert. Lokale kristne tar mye av ansvaret for oversettelsen, mens Eyvind bidrar med teologisk og eksegetisk kompetanse.

Det snakkes 840 språk på Papua Ny-Guinea. Uansett om språkgruppene er store eller små, har alle behov for å høre om Jesus på et språk de forstår.

Fakta

Område:Stillehavet
Land:Papua Ny-Guinea
Folkegruppe:Musim, m.fl.
Språk:Musim, m.fl.
Befolkningsstørrelse:1.000
Samarbeid:Wycliffe Norge, SIL PNG
Utsending:Eyvind Olafsrud

Status 2021

Eyvind har i 2021 hjemmeopphold i Norge. Han bruker tiden blant annet til å studere hebraisk.

Musim-språket er med i et klyngeprosjekt, som betyr at team fra flere språk i området hjelper hverandre med eksegese og oversettelse. De samles tre ganger i året, to uker hver gang, for å jobbe sammen. Ved å dele kompetanse og erfaringer, blir de enkelte oversettelsene bedre. I klyngen er det 4 språk som jobber med GT og 3 som jobber med NT. Mens Eyvind er i Norge, følger noen kolleger fra klyngeprosjektet opp musim-teamet.

Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten kan godkjennes av en oversettelses-konsulent. Status nå:

  • 1. utkast: Matteus 20-23
  • 2. utkast: Matteus 1-19
  • Forståelsessjekket: Markus
Eyvind hjelper musim-oversetterne med eksegese.
Det kan bli lange fotturer mellom landsbyene på Papua Ny-Guinea.
Oversetterne skriver første utkast for hand. Her fra Matteus-evangeliet.
Eyvind jobber sammen med konsulenter og oversettere fra flere språk. Dette kaller vi klyngeprosjekt.