Om Wycliffe Norge

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance. I overkant av 100 organisasjoner utgjør dette fellesskapet. Globalt er Wycliffe involvert i nærmere 2000 oversettelsesprosjekter i dag.

Hvem er Wycliffe Norge?

Wycliffes formål er å bidra til at bibeloversettelse, lese- og skriveopplæring, språkforskning og relatert utviklingsarbeid finner sted blant folkegrupper som har behov for det. Alle, uansett etnisitet og språk, burde ha Bibelen oversatt til sitt eget språk. Ingen burde behøve å lære seg et annet språk for å få tilgang til det Bibelen formidler! 

Wycliffe sine prosjekter innebærer ofte utvikling av skriftsystem, lese- og skriveopplæring, styrking av folks rettigheter, identitet og kultur, og bibeloversettelse. 

Gud skapte og elsker alle folk og alle språk, og inviterer oss til å ta del i sin virksomhet. I Guds rike skal alle nasjoner og stammer fra alle folk og språk stå samlet foran tronen og tilbe Gud.

Det er et faktum at mange mennesker i dag ikke har tilgang på Bibelen på et språk de forstår godt.

Vi tror at Guds Ord er levende og virkekraftig. Det er vårt kall å gi dette videre til alle folk.

Organisering

Hovedkontor

Wycliffe Norges hovedkontor ligger i Oslo med fem ansatte, men vi har omlag 20 utsendinger som jobber i oversettelsesprosjekter i land i Afrika, Asia, Oseania og Latin-Amerika.

Samarbeid

Wycliffe er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon, det vil si at vårt arbeid skjer på tvers av kirkesamfunn og kirketilhørighet. Vi har et tett samarbeid med en rekke organisasjoner og lokale kirker i Norge og utlandet. Flere av våre utsendinger er utsendt i samarbeid med andre organisasjoner. Vi har også mange kirker og organisasjoner som støtter arbeidet både økonomisk og med forbønn.

Ansatte

Styret

Pr. juni 2021

Agnes Lid

Daglig leder

Svein Martin Lid

Økonomileder

Nate Roaldsnes

Prosjektkoordinator

Elisabeth Berg

Informasjonsrådgiver

Ane Røed

Kommunikasjons-medarbeider

Hvordan jobber vi?

Bibeloversettelse er en helhetlig prosess som tar mange år og påvirker mange deler av samfunnet. I Wycliffe er vi opptatt av å ha god kvalitet på alt vi gjør, sånn at Bibelen kommuniserer klart og naturlig på lokalspråket og muliggjør forvandling. Ingen prosjekter er like, og våre utsendinger har forskjellige roller, men her er noe av det vi jobber med i et typisk prosjekt:

Det beste er når bibeloversettelse involverer hele samfunnet. Det er viktig å samarbeide med lokale ledere og på tvers av kirker. Så langt det er mulig, jobber vi for lokalt eierskap i alt vi gjør.

Det koster penger å oversette Bibelen. Mange av språkgruppene vi jobber med er fattige og marginaliserte, og de trenger økonomisk støtte utenfra. Finansiering av arbeid er derfor en viktig oppgave. Over tid kan språkutvikling bidra til økonomisk fremgang, så dette er en god investering! Når du gir en gave til Wycliffe, gjør du det mulig for flere mennesker å høre om Guds kjærlighet på eget språk.

Før oversettelse av Bibelen kan komme i gang, må det samles inn data om språkene i området, og faktorer som vil påvirke prosjektet. Er det behov for en bibel på dette språket? Hvor mange dialekter er det? Finnes det noe skriftspråk som er i bruk?

Et typisk oversettelsesteam består av flere morsmåls-oversettere og en oversettelses-rådgiver. Noen team har tett oppfølging fra rådgivere eller konsulenter, mens andre jobber for det meste selvstendig. Noen av våre utsendinger er oversettere eller oversettelses-rådgivere.

Før de kan oversette en tekst, må oversettelsesteamet tolke teksten og forsøke å forstå hva den betyr. Derfor er det er viktig at oversetterne er opplært i bibelfortolkning, oversettelses-prinsipper og riktig bruk av hjelpemidler. Når det er vanskelig, får teamet hjelp av en oversettelses-rådgiver som har studert gresk eller hebraisk.

Etter at teamet har drøftet meningen i teksten, kan de skrive et førsteutkast til oversettelse. Teamet lager ofte mange utkast før oversettelsen er ferdig. Etter teamet har skrevet utkast til en hel bibelbok, går de gjennom hele boken og redigerer sammen. De sjekker at meningen ble riktig, og at de har brukt ord og uttrykk konsekvent. For å sikre at de har klart å få riktig mening fram i oversettelsen, leser teamet alltid teksten høyt for andre fra språkgruppen og snakker om det som står. Hvis teksten misforstås, må den redigeres sånn at riktig budskap blir tydelig. Testgruppen kan også foreslå bedre ordvalg.

Oversettelsesteamet og en ekstern konsulent går alltid gjennom oversettelsen sammen for å sjekke at den stemmer med grunnteksten. For å bli oversettelses-konsulent må man ha lang erfaring med bibeloversettelse og følge internasjonale kriterier for sjekking av bibeltekster. Noen av våre utsendinger jobber mot å bli oversettelses-konsulenter.

Etter at teksten er godkjent av konsulent, kan teksten gjøres klar for trykking. En typograf går nøye gjennom for å ordne med sidetall og fotnoter, og sjekker at teksten og overskriftene er ryddige. Ofte legges det inn noen illustrasjoner for å hjelpe leseren. Deler av Bibelen (f.eks. Lukasevangeliet) trykkes ofte lokalt som hefter. Nytestamenter eller hele bibler trykkes ofte i andre land og må fraktes, noe som kan ta en del tid.

Så snart en bibeldel er ferdig, går teamet i gang med oppfordring til bibelbruk. De kan utarbeide bibelstudiemateriell, skrive og spille inn sanger basert på bibeltekster, lage og distribuere radioprogram eller videoer, og finne andre kreative måter å bruke Bibelen.

Det er fortsatt mange språk i verden som ikke har en skriftlig tradisjon. Da analyserer en lingvist språklydene og samarbeider med språkgruppen om å lage alfabet og skriveregler. Noen av våre utsendinger er lingvister som jobber med dette.

Bibeltekstene spilles inn som lydfiler av en lydtekniker og distribueres på minnekort, i app eller på bibelavspiller. Oversettelser til tegnspråk spilles inn som video. Ofte lages det sanger, filmsnutter eller radioprogram med kristne budskap. 

Bibel-apper gjør at bibeltekster kan distribueres som tekst og lyd så snart de er ferdig, uten å vente på papirutgaven. Målet er å gjøre Bibelen lett tilgjengelig på alle språk og format, slik at alle kan bli kjent med Gud.

Samarbeid

Det beste er når bibeloversettelse involverer hele samfunnet. Det er viktig å samarbeide med lokale ledere og på tvers av kirker. Så langt det er mulig, jobber vi for lokalt eierskap i alt vi gjør.

Finansiering

Det koster penger å oversette Bibelen. Mange av språkgruppene vi jobber med er fattige og marginaliserte, og de trenger økonomisk støtte utenfra. Finansiering av arbeid er derfor en viktig oppgave. Over tid kan språkutvikling bidra til økonomisk fremgang, så dette er en god investering! Når du gir en gave til Wycliffe, gjør du det mulig for flere mennesker å høre om Guds kjærlighet på eget språk.

Kartlegging

Før oversettelse av Bibelen kan komme i gang, må det samles inn data om språkene i området, og faktorer som vil påvirke prosjektet. Er det behov for en bibel på dette språket? Hvor mange dialekter er det? Finnes det noe skriftspråk som er i bruk?

Team og eksegese

Et typisk oversettelsesteam består av flere morsmåls-oversettere og en oversettelses-rådgiver. Noen team har tett oppfølging fra rådgivere eller konsulenter, mens andre jobber for det meste selvstendig. Noen av våre utsendinger er oversettere eller oversettelses-rådgivere. Før de kan oversette en tekst, må oversettelsesteamet tolke teksten og forsøke å forstå hva den betyr. Derfor er det er viktig at oversetterne er opplært i bibelfortolkning, oversettelses-prinsipper og riktig bruk av hjelpemidler. Når det er vanskelig, får teamet hjelp av en oversettelses-rådgiver som har studert gresk eller hebraisk.

Førsteutkast

Etter at teamet har drøftet meningen i teksten, kan de skrive et førsteutkast til oversettelse. Teamet lager ofte mange utkast før oversettelsen er ferdig. Etter teamet har skrevet utkast til en hel bibelbok, går de gjennom hele boken og redigerer sammen. De sjekker at meningen ble riktig, og at de har brukt ord og uttrykk konsekvent. For å sikre at de har klart å få riktig mening fram i oversettelsen, leser teamet alltid teksten høyt for andre fra språkgruppen og snakker om det som står. Hvis teksten misforstås, må den redigeres sånn at riktig budskap blir tydelig. Testgruppen kan også foreslå bedre ordvalg.

Gjennomgang

Oversettelsesteamet og en ekstern konsulent går alltid gjennom oversettelsen sammen for å sjekke at den stemmer med grunnteksten. For å bli oversettelses-konsulent må man ha lang erfaring med bibeloversettelse og følge internasjonale kriterier for sjekking av bibeltekster. Noen av våre utsendinger jobber mot å bli oversettelses-konsulenter.

Trykking

Etter at teksten er godkjent av konsulent, kan teksten gjøres klar for trykking. En typograf går nøye gjennom for å ordne med sidetall og fotnoter, og sjekker at teksten og overskriftene er ryddige. Ofte legges det inn noen illustrasjoner for å hjelpe leseren. Deler av Bibelen (f.eks. Lukasevangeliet) trykkes ofte lokalt som hefter. Nytestamenter eller hele bibler trykkes ofte i andre land og må fraktes, noe som kan ta en del tid.

Bibelbruk

Så snart en bibeldel er ferdig, går teamet i gang med oppfordring til bibelbruk. De kan utarbeide bibelstudiemateriell, skrive og spille inn sanger basert på bibeltekster, lage og distribuere radioprogram eller videoer, og finne andre kreative måter å bruke Bibelen. Det er fortsatt mange språk i verden som ikke har en skriftlig tradisjon. Da analyserer en lingvist språklydene og samarbeider med språkgruppen om å lage alfabet og skriveregler. Noen av våre utsendinger er lingvister som jobber med dette.

Digitalisering

Bibeltekstene spilles inn som lydfiler av en lydtekniker og distribueres på minnekort, i app eller på bibelavspiller. Oversettelser til tegnspråk spilles inn som video. Ofte lages det sanger, filmsnutter eller radioprogram med kristne budskap.  Bibel-apper gjør at bibeltekster kan distribueres som tekst og lyd så snart de er ferdig, uten å vente på papirutgaven. Målet er å gjøre Bibelen lett tilgjengelig på alle språk og format, slik at alle kan bli kjent med Gud.
Start video

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Scroll to Top