Mali: kasonké-språket

Guri Enger har i en årekke jobbet med bibeloversettelse til kasonké-språket. Bibelen på kasonké er ferdig skrevet, men er i disse dager hos Bibelselskapet i Mali. Der pågår det et nøysomt arbeid med å fordele tekst til sidene i Bibelen. Bibelen vil være klar til trykking i løpet av 2025.

En viktig del av prosjektet er å oppmuntre folket til å bruke de oversatte bibeltekstene. Målet er at folk skal ta til seg av Guds ord og få et møte med Jesus! 

Guri bor for tiden i Norge. Guri er nettopp blitt ordinert som prest, men holder fremdeles kontakten med oversetterteamet i Mali via internett. Så fort det Det nye testamentet er ferdig med setting og blir trykket, skal det publiseres og dedikeres. Vi venter i spenning!

– Det å oversette Bibelen er viktig for så mye mer enn kirken. Det er med på å gi et helt folk en identitet som folkegruppe og en stolthet over hvem de er, sier Guri Enger.

Fakta
Område: Vest-Afrika
Folkegruppe: Kasonké
Språk: Kasonké
Befolkningsstørrelse: 1,6 millioner (2012)
Samarbeid: Wycliffe Norge, Normisjon
Utsendinger: Guri Enger

Status 2023

Bibelen på kasonké er ferdig! Nå går teksten gjennom en setteprosess. Det betyr at hele bibelteksten blir fordelt på de ulike sidene i Bibelen. Fotnoter, kart og forklaringer skal på plass. Dette er et nøysommelig arbeid. Vær med å be om at de dette arbeidet går i orden slik at Bibelen kan bli publisert! Be om et godt resultat, og be om at de kristne tar i bruk Bibelen slik at evangeliet om Jesus kan nå helt inn til hjertet!

  • 1., 2. og 3. utkast: Hele GT og NT!
  • Forståelsessjekket: Alle bøkene i GT og NT
  • Godkjent av konsulent: Alle bøkene i GT og NT

Bli gjerne med å be om at flere responderer på evangeliet når de får høre Guds ord på sitt eget språk!
Be også for folket og kirken i Mali. Landet er svært ustabilt politisk. Be for de kristne, spesielt i den østlige delen av landet som opplever angrep og vanskeligheter.

snakker Gud kasonké!
– Å få gi Guds ord til en folkegruppe som ikke har det er det største jeg kan være med på! Nå kan de selv få lese og se at det vi har fortalt dem er sant, sier Guri Enger, vår utsending i Mali.

– Det har vært et privilegium å jobbe med bibeloversettelse. Jeg har fått lov til å grave med ned i Guds ord og bli bedre kjent med det. Nå kan Guds ord tale til dem. Det har vært mange rike, arbeidsomme, slitsomme og spennende år. Å utgi Bibelen på hjertespråket er stort! Nå snakker Gud og Jesus kasonké, sier Enger.

Scroll to Top