Pakistan: Kachhi-prosjektet

Kachhiene er et hindu minoritetsfolk som bor i sørøst Pakistan. Folket har lite eller ingen utdannelse, og veien ut av fattigdom er derfor svært lang. Wycliffe har hatt arbeid blant kacchi-folket siden 2007 med svært gode resultater. Kachhi-folket selv merker en endring, og de begynner å håpe om at de selv klarer å bygge et bedre samfunn.
 
Prosjektet drives av Kachhi Community Development Association (KCDA), en lokal organisasjon. Wycliffe bidrar med rådgivning og finansiering. Arbeidet inkluderer utdanning på morsmålet, helsetilbud, samfunnsutvikling og rettighetsarbeid.
 
Ved å bruke kachhi-språket som en ressurs til samfunnsutvikling, bidrar vi til helhetlig forvandling og istandsetter kachhi-folket til å finne veien ut av fattigdom.

Fakta

Område:Asia
Folkegruppe:Kachhi
Befolkningsstørrelse:130.000
Samarbeid:Wycliffe Norge, KCDA, Digni
IMG_6864

Prosjektet er 90% støttet av Norad gjennom Digni, og 10% av gaver gjennom Wycliffe.

Hva gjør vi?

Arbeidet tar utgangspunkt i å bruke morsmålet både i skole og aktiviteter i tillegg til å bedre helse og samfunnsutvikling. Støtten går blant annet til:

  • drift av 15 barneskoler med 381 elever
  • årlig helsesjekk til alle barn ved skolene
  • oppstart av selvhjelpsgrupper og småbedrifter

De siste årene har vår lokale samarbeidsorganisasjon også spesialisert seg innenfor antikorrupsjonsarbeid. De er nå en ressurs for andre organisasjoner og offentlige kontorer i området.

Lese og skriveferdigheter hos barn og voksne øker.
Barn som lærer å lese og skrive på eget språk er bedre rustet til å studere på nasjonalspråket etter hvert.
Kachhi-folket bor i sørøst Pakistan.
Målet er å istandsette kvinner og menn til å komme ut av fattigdom.
Scroll to Top