Asia: K-språket

Et norsk ektepar har jobbet med k-språket i mange år, og oversettelse av Det nye testamentet nærmer seg nå slutten. K-prosjektet er et sensitivt prosjekt der vi grunnet sikkerhet ikke kan gå ut med navn på landet, språket eller utsendingene.

Det finnes få kristne blant k-folket. For å bli kjent med Jesus må de få muligheten til å høre om han på eget språk. Målet er å oversette hele Det nye testamentet og deler av Det gamle testamentet innen 2023.

Fakta

Område:Øst-Asia
Land:Sensitivt
Folkegruppe:K-folket
Språk:K-språket
Befolkningsstørrelse:mellom 10.000 og 100.000
Samarbeid:Wycliffe Norge, SIL
Utsendinger:Et norsk ektepar

Status 2021

Vi har to utsendinger som jobber med K-folket. Den ene jobber med bibeloversettelse til k-språket og den andre med IT-støtte for k-prosjektet og cirka 35 andre oversettelsesprosjekter.

Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten kan godkjennes av en ekstern konsulent. Status nå:

  • 1. utkast: Rut, Ester, Salomos ordspråk, Daniel, samt deler av 5. Mosebok, Josva, Dommerne, 1. & 2. Samuelsbok, 1. & 2. Kongebok, Esra, Nehemja, Job, Salmene, Jesaja
  • Forståelsessjekket: 1. & 2. Korinterne
  • Under konsulent-gjennomgang: 1. – 3. Johannes, Åpenbaringen
  • Godkjent av konsulent: 2. Mosebok (det meste), Matteus, Romerne, Filemon, Judas, Hebreerne, 1. & 2. Peter
  • Publisert: 1. Mosebok, Jona, Markus, Lukas, Johannes, Apostlenes gjerninger, Galaterne, Efeserne, Filipperne, Kolosserne, 1. & 2. Tessalonikerne, 1. & 2. Timoteus, Titus, Jakob

Alle de publiserte bibelbøkene er tilgjengelige i en mobil-app med lydopptak. De fleste av disse bøkene er også tilgjengelige i bokform og på en egen nettside for k-språket. Jesus-filmen og en rekke andre bibelfilmer har også blitt oversatt til k-språket og er tilgjengelige på YouTube, Facebook og k-nettsiden. I tillegg har bibel-appen og filmene blitt distribuert på minnekort for mobiltelefon

Deler av Bibelen er nå tilgjengelig på k-språket.
Noen bibelfilmer har blitt oversatt til k-språket.