Asia: K-språket

Et norsk ektepar har  i en årrekke jobbet med k-språket, og oversettelse av Det nye testamentet nærmer seg nå slutten. Målet er å oversette hele Det nye testamentet og deler av Det gamle testamentet innen utgangen av 2023. 

Det finnes få kristne blant k-folket. På grunn av sikkerhet kan vi ikke nevne verken land, språk eller utsendinger. Vær med å be om at flere får høre evangeliet på sitt språk slik at flere kan bli kjent med Jesus. Be om at folk blir interessert i å lese Bibelen på sitt språk!

Fakta

Område:Øst-Asia
Land:Sensitivt
Folkegruppe:K-folket
Språk:K-språket
Befolkningsstørrelse:mellom 10.000 og 100.000
Samarbeid:Wycliffe Norge, SIL
Utsendinger:Et norsk ektepar

Status 2023

Vi har to utsendinger som jobber i k-prosjektet. Den ene jobber med bibeloversettelse til k-språket og den andre med IT-støtte for k-prosjektet og 35 andre oversettelsesprosjekter.

Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten kan godkjennes av en ekstern konsulent. Status nå:

  • 1. utkast: Deler av 5. Mosebok, Josva, Dommerne, Rut, 1. og 2. Samuelsbok, 1. og 2. Kongebok, Esra, Nehemja, Ester, Job, Salmene, Ordspråkene, Jesaja og Daniel.
  • Godkjent av konsulent: Hele NT. 2. Mosebok.
  • Publisert: 1. Mosebok, Jona, Galaterne, Efeserne, Filipperne, Kolosserne, 1. og 2. Tessalonikerne, 1. og 2. Timoteus, Titus og Jakob

Alle bøkene i NT er godkjent for utgivelse, men det jobbes for tiden med en siste gjennomgang av bøkene. Flere av bøkene er allerede trykt og distribuert både i bokform og som en bibel-app for flere år siden. Men før alt kan utgis samlet, må den tidligere oversettelsen revideres. 

Alle de publiserte bibelbøkene er tilgjengelige i en mobil-app med lydopptak. De fleste av disse bøkene er også tilgjengelige i bokform og på en egen nettside for k-språket. Jesus-filmen og en rekke andre bibelfilmer har også blitt oversatt til k-språket og er tilgjengelige på YouTube, Facebook og k-nettsiden. I tillegg har bibel-appen og filmene blitt distribuert på minnekort for mobiltelefon. 

Deler av Bibelen er nå tilgjengelig på k-språket.
Noen bibelfilmer har blitt oversatt til k-språket.
Scroll to Top