Hvordan jobber vi?

Bibeloversettelse er en helhetlig prosess som tar mange år og påvirker mange deler av samfunnet. I Wycliffe er vi opptatt av å ha god kvalitet på alt vi gjør, sånn at Bibelen kommuniserer klart og naturlig på lokalspråket og muliggjør forvandling.

Oversettelsesprosessen

Hvordan vi oversetter Bibelen

Ingen prosjekter er like, og våre utsendinger har forskjellige roller, men her er noe av det vi jobber med i et typisk prosjekt:

Det beste er når bibeloversettelse involverer hele samfunnet. Det er viktig å samarbeide med lokale ledere og på tvers av kirker. Så langt det er mulig, jobber vi for lokalt eierskap i alt vi gjør.

Det koster penger å oversette Bibelen. Mange av språkgruppene vi jobber med er fattige og marginaliserte, og de trenger økonomisk støtte utenfra. Finansiering av arbeid er derfor en viktig oppgave. Over tid kan språkutvikling bidra til økonomisk fremgang, så dette er en god investering! Når du gir en gave til Wycliffe, gjør du det mulig for flere mennesker å høre om Guds kjærlighet på eget språk.

Før oversettelse av Bibelen kan komme i gang, må det samles inn data om språkene i området, og faktorer som vil påvirke prosjektet. Er det behov for en bibel på dette språket? Hvor mange dialekter er det? Finnes det noe skriftspråk som er i bruk?

Et typisk oversettelsesteam består av flere morsmåls-oversettere og en oversettelses-rådgiver. Noen team har tett oppfølging fra rådgivere eller konsulenter, mens andre jobber for det meste selvstendig. Noen av våre utsendinger er oversettere eller oversettelses-rådgivere.

Før de kan oversette en tekst, må oversettelsesteamet tolke teksten og forsøke å forstå hva den betyr. Derfor er det er viktig at oversetterene er opplært i bibelfortolkning, oversettelses-prinsipper og riktig bruk av hjelpemidler. Når det er vanskelig, får teamet hjelp av en oversettelses-rådgiver som har studert gresk eller hebraisk.

Etter at teamet har drøftet meningen i teksten, kan de skrive et førsteutkast til oversettelse. Teamet lager ofte mange utkast før oversettelsen er ferdig. Etter teamet har skrevet utkast til en hel bibelbok, går de gjennom hele boken og redigerer sammen. De sjekker at meningen ble riktig, og at de har brukt ord og uttrykk konsekvent.

Har teamet klart å få riktig mening fram i oversettelsen? For å sikre dette, leser de alltid teksten høyt for andre fra språkgruppen og snakker om det som står. Hvis teksten misforstås, må den redigeres sånn at riktig budskap blir tydelig. Testgruppen kan også foreslå bedre ordvalg.

Oversettelsesteamet og en ekstern konsulent går alltid gjennom oversettelsen sammen for å sjekke at den stemmer med grunnteksten. For å bli oversettelses-konsulent må man ha lang erfaring med bibeloversettelse og følge internasjonale kriterier for sjekking av bibeltekster. Noen av våre utsendinger jobber mot å bli oversettelses-konsulenter.

Etter at teksten er godkjent av konsulent, kan teksten gjøres klar for trykking. En typograf går nøye gjennom for å ordne med sidetall og fotnoter, og sjekker at teksten og overskriftene er ryddige. Ofte legges det inn noen illustrasjoner for å hjelpe leseren.

Deler av Bibelen (f.eks. Lukasevangeliet) trykkes ofte lokalt som hefter. Nytestamenter eller hele bibler trykkes ofte i andre land og må fraktes, noe som kan ta en del tid. 

Det er ikke nok å ha Bibelen, den må brukes. Så snart en bibeldel er ferdig, går teamet i gang med oppfordring til bibelbruk. De kan utarbeide bibelstudiemateriell, skrive og spille inn sanger basert på bibeltekster, lage og distribuere radioprogram eller videoer, og finne andre kreative måter å bruke Bibelen. Noen ganger settes det opp kurs om traume-bearbeiding, HIV/AIDS, familierelasjoner eller andre tema for å hjelpe folk å forstå hvordan Bibelen er relevant for aktuelle problemer. Noen av våre utsendinger jobber med bibelbruk.

Det er fortsatt mange språk i verden som ikke har en skriftlig tradisjon. Da analyserer en lingvist språklydene og samarbeider med språkgruppen om å lage alfabet og skriveregler. Noen av våre utsendinger er lingvister som jobber med dette.

Bibeltekstene spilles inn som lydfiler av en lydtekniker og distribueres på minnekort, i app eller på bibelavspiller. Oversettelser til tegnspråk spilles inn som video. Ofte lages det sanger, filmsnutter eller radioprogram med kristne budskap. Etter at Lukas-evangeliet er oversatt, kan det brukes som grunnlag for manuset til Jesus-filmen, som forteller om Jesus på en visuell måte og er et godt verktøy til evangelisering. 

Det blir mer og mer vanlig med smart-telefoner i alle land. Bibel-apper gjør at bibeltekster kan distribueres som tekst og lyd så snart de er ferdig, uten å vente på papirutgaven. Målet er å gjøre Bibelen lett tilgjengelig på alle språk og format, slik at alle kan bli kjent med Gud.

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Scroll to Top