Himalaya

En tidligere utsending jobbet med oversettelse til tshangla i et sensitivt land Asia i mange år. Det nye testamentet ble utgitt i 2014, og nå jobber det lokale teamet videre med Det gamle testamentet.

Kirken vokser, men det er fortsatt svært få kristne blant folket. Wycliffe bidrar med økonomisk støtte til prosjektet slik at flere kan bli forvandlet gjennom å høre Guds ord på eget språk. Det gamle testamentet er planlagt ferdig i 2028.

Vi støtter også oversettelse av Det nye testamentet til et annet språk i området, men vi kan ikke skrive navn eller detaljer om dette prosjektet.

Fakta

Område:Asia
Språk:Tshangla
Befolkningsstørrelse:300.000
Samarbeid:Wycliffe Norge, Normisjon

Status 2022

Det lokale teamet består blant annet av tre oversettere og en oversettelseskonsulent. I 2023 skal Jesaja, Jeremia, Esekiel, Daniel og klagesangene sjekkes av konsulent. Flere av bøkene i Det gamle testamentet er allerede blitt publisert. De troende gleder seg over å kunne lese og ta i bruk disse bibelbøkene.

Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten kan godkjennes av en oversettelses-konsulent. Status nå:

  • 1. utkast: Hele Bibelen!
  • Tilbakeoversettelse: Høysangen, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sakarja og Malaki.
  • Godkjent av konsulent: 1.- 5. Mosebok, Josva, Dommerne, 1. & 2. Kongebok, Job, Salmene (71-150), Ordspråkene og Forkynneren.
  • Publisert: Hele NT, Rut, Ester, Jona, 1. & 2. Samuel, 1. & 2. Krøniker, Salmene 1-50.

Jesus-filmen har blitt oversatt til tshangla, og mer enn 80 prekener og kristne sanger har blitt spilt inn og lagt ut på nett. Etter at Det nye testamentet kom i 2014, har menighetene vokst både i tro og i antall. I stedet for å leve i frykt for onde ånder og krefter, blir de kristne forvandlet ved Guds kjærlighet.

Siden 2020 har teamet ledet en bibelgruppe for pastorer og andre kristne ledere via zoom.

Scroll to Top