Himalaya: Jubal

En tidligere utsending jobbet med jubal-språket i Himalaya-regionen over mange år. Det nye testamentet kom i 2014, og nå jobber oversetterteamet videre med Det gamle testamentet.  

Om prosjektet

Oversetterteamet består av tre oversettere og en oversettelseskonsulent. Kirken vokser, men det er fortsatt svært få kristne blant folket. Wycliffe bidrar med økonomisk støtte til prosjektet slik at flere kan bli forvandlet gjennom å høre Guds ord på sine egne språk. Det gamle testamentet er planlagt ferdig i 2028. 

Vi støtter også oversettelse av Det nye testamentet til et annet språk i området, men vi kan ikke skrive navn eller detaljer om dette prosjektet. 

Vil du støtte dette prosjektet?

Fakta

Oppdateringer

Status 2023

I 2023 skal Jesaja, Jeremia, Esekiel, Daniel og klagesangene gjennomgås av en konsulent. Flere av bøkene fra Det gamle testamentet er allerede blitt publisert. De troende gleder seg over å kunne lese og ta i bruk de ferdige tekstene. 

Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten kan godkjennes av en oversettelseskonsulent.

Status nå

1. utkast — Hele Bibelen!
2. utkast — 1. og 2. Krøniker, Nehemja, Ordspråkene

Godkjent av konsulent — 1. Mosebok, Josva, Dommerne, 1. og 2. Kongebok 
Publisert — Hele NT, Rut, Ester, Jona, 1. og 2. Samuel, Salmene 1-50

Jesus-filmen har blitt oversatt til jubal, og mer enn 80 prekener og kristne sanger har blitt spilt inn og lagt ut på nett. Etter at Det nye testamentet kom i 2014, har menighetene vokst både i tro og i antall. I stedet for å leve i frykt for onde ånder og magi, blir de kristne forvandlet ved Guds kjærlighet. 

Siden 2020 har teamet ledet en bibelgruppe for pastorer og andre kristne ledere via zoom.

Scroll to Top