Madagaskar

Sigrid og Kristoffer Hansen-Ekenes er utsendinger til Madagaskar, og jobber sammen med en lokal bibeloversettelsesorganisasjon. Tidligere har de vært utsendinger til Madagaskar med Det Norske Misjonsselskap (NMS). 

Om prosjektet

Wycliffe inngikk et samarbeid med NMS, Frikirken og Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn (DELK) om å sende ut familien. Kristoffer har de senere årene vært ansatt som prest i DELK ved Ryenberget Menighet, og Sigrid har jobbet som tegnspråktolk på Signo Conrad Svendsen senteret på Nordstrand. De skal bo og jobbe i samme språkområde som Cecilie og Stephen Thomas. Nå skal de bidra til bibeloversettelse gjennom organisasjonen ‘Together in Bible Translation’ (TiBT) på Madagaskar. 

Det har lenge blitt hevdet at alle folkegrupper på Madagaskar snakker dialekter av samme språk, og at det derfor går an å bruke et språk, offisielt-gassisk, i skoler og til offentlig informasjon. Bibelen har lenge vært tilgjengelig på offisielt gassisk, men faglige undersøkelser i senere tid viser at mange av Madagaskars innbyggere ikke forstår denne Bibelen. Det er behov for oversettelse av Bibelen til flere av Madagaskars språk slik at alle kan både høre og forstå budskapet om Jesus.  

Fakta

Oppdateringer

Status 2023

Bibelen på gassisk tegnspråk

De døve på Madagaskar har ikke tilgang til Bibelen på sitt morsmål, tegnspråk. TiBT ønsker å få arrangert et “Discover your language-kurs”, som kan inspirere døve til å være med å oversette Bibelen til sitt språk. Sigrid Hansen-Ekenes og Cecilie Thomas jobber med å lære seg gassisk tegnspråk, og er på døveskolen en dag i uka for å øve seg på tegnspråk i praksis. 

Den lokale organisasjonen Fiaraha-miasa Lioka (FmL) gjorde en grundig kartlegging av språksituasjonen på Madagaskar på 90-tallet. Undersøkelsen viste at store deler av befolkningen ikke forstod Bibelen på offisielt gassisk. Det kom også tydelig fram at det er mange forskjellige språk på Madagaskar, ikke bare dialekter av et språk. I 2001 begynte FmL bibeloversettelsesarbeid, og i dag har de arbeid i 18 språkgrupper på Madagaskar. 

Få oppdateringer på Sigrids og Kristoffers blogg

Familien Hansen-Ekenes på Madagaskar

Scroll to Top