Sørøst-Asia

Gunn Lina er utsending i et land i Sørøst-Asia på et praksisopphold på 1,5 år. Når hun kommer tilbake vil hun skrive en masteroppgave basert på all språkdataen hun har samlet.

Det er få kristne i landet og de fleste folkegruppene regnes som unådde. De har ikke hørt evangeliet om Jesus. For at folk skal bli kjent med Gud, må de få tilgang til Guds ord på sitt eget språk. Språkanalyser er en viktig del av arbeidet med å utvikle skriftspråk og oversette Bibelen.

Fakta

Område Sørøst-Asia
Land Sensitivt
Folkegruppe Flere/ubestemt
Språk Ubestemt
Befolkningsstørrelse Ukjent antall
Samarbeid Wycliffe Norge
Utsending Gunn Lina Fredriksen

Fakta

Område Sørøst-Asia
Land Sensitivt
Folkegruppe Flere/ubestemt
Språk Ubestemt
Befolkningsstørrelse Ukjent antall
Samarbeid Wycliffe Norge
Utsending Gunn Lina Fredriksen

Oppdateringer

Status 2022

Gunn-Lina har vært i landet i Sørøst-Asia siden sommeren 2021. Hun arbeider sammen med et team som jobber med flere språk- og oversettelsesprosjekter i området. Gjennom praksisoppholdet bidrar hun i bibeloversettelsesprosjekter som allerede er påbegynt, og får samtidig nyttig erfaring som hun kan ta med seg i videre tjeneste. Etter fullført mastergrad vil det være mulig for henne å fortsette og jobbe i samme land eller å starte et nytt oversettelsesarbeid i et annet land.

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Scroll to Top