Sørøst-Asia

Frem til desember 2022, var G. L. Fredriksen i et land i Sørøst-Asia på et praksisopphold på 1,5 år. Våren 2023 studerer hun i England. 

Om prosjektet

G. L. tar flere emner som vil være nyttige i videre arbeid med bibeloversettelse. Fra høsten av skal hun skrive en masteroppgave basert på all språkdataen hun samlet inn i løpet av praksisoppholdet.

Det er få kristne i landet hun har jobbet i og de fleste folkegruppene regnes som unådde. De har ikke hørt evangeliet om Jesus. For at folk skal bli kjent med Gud, må de få tilgang til Guds ord på sitt eget språk. Språkanalyser er en viktig del av arbeidet med å utvikle skriftspråk og oversette Bibelen.

Fakta

Oppdateringer

Status 2023

Utsendingen var i et land i Asia fra sommeren 2021 til desember 2022. Hun arbeidet da sammen med et team som jobber med flere språk- og oversettelsesprosjekter i området. Nå er hun i England for skrive en master som er relatert til arbeid med bibeloversettelse.

Gjennom praksisoppholdet bidro hun i bibeloversettelsesprosjekter som allerede er påbegynt. Hun fikk samtidig nyttig erfaring som hun kan ta med seg i videre tjeneste. Etter fullført mastergrad vil det være mulig for henne å fortsette og jobbe i samme land eller å starte et nytt oversettelsesarbeid i et annet land.

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Scroll to Top