Sørøst-Asia

Frem til desember 2022, var G. L. Fredriksen i et land i Sørøst-Asia på et praksisopphold på 1,5 år. Skoleåret 2023/2024 skal hun skrive masteroppgave innen bibeloversettelse. 

Om prosjektet

G. L. tar flere emner som vil være nyttige i videre arbeid med bibeloversettelse. Fra høsten av skal hun skrive en masteroppgave basert på all språkdataen hun samlet inn i løpet av praksisoppholdet.

Det er få kristne i landet hun har jobbet i, og de fleste folkegruppene regnes som unådde. De har ikke hørt evangeliet om Jesus. For at folk skal bli kjent med Gud, må de få tilgang til Guds ord på sine egne språk. Språkanalyser er en viktig del av arbeidet med å utvikle skriftspråk og oversette Bibelen.

Fakta

Oppdateringer

Status 2023

Utsendingen var i et land i Asia fra sommeren 2021 til desember 2022. Hun arbeidet da sammen med et team som jobber med flere språk- og oversettelsesprosjekter i området. Nå er hun i England for å skrive en master som er relatert til arbeid med bibeloversettelse.

Gjennom praksisoppholdet bidro hun i bibeloversettelsesprosjekter som allerede er påbegynt. Hun fikk samtidig nyttig erfaring som hun kan ta med seg i videre tjeneste. Etter fullført mastergrad vil det være mulig for henne å fortsette og jobbe i samme land eller å starte et nytt oversettelsesarbeid i et annet land.

Scroll to Top