La alle bli kjent med Jesus gjennom Bibelen på sine språk!

La alle bli kjent med Jesus gjennom Bibelen på sine språk!

Hvorfor er bibeloversettelse viktig?

I Wycliffe mener vi at alle, uansett etnisitet og språk, burde ha tilgang til Bibelen på sine egne språk. 
Når Bibelen blir oversatt til et nytt språk, er det som om Jesus blir født blant en ny folkegruppe. Han er ikke lenger en fremmed! Og når mennesker blir kjent med Gud, kan familier og samfunn bli forvandlet. Mye arbeid er allerede gjort, men fortsatt mangler 1 av 5 mennesker i verden hele Bibelen på sitt eget morsmål.

Hvorfor er bibeloversettelse viktig?

I Wycliffe mener vi at alle, uansett etnisitet og språk, burde ha tilgang til Bibelen på sine egne språk. 
Når Bibelen blir oversatt til et nytt språk, er det som om Jesus blir født blant en ny folkegruppe. Han er ikke lenger en fremmed! Og når mennesker blir kjent med Gud, kan familier og samfunn bli forvandlet. Mye arbeid er allerede gjort, men fortsatt mangler 1 av 5 mennesker i verden hele Bibelen på sitt eget morsmål.

Aktuelt | Blogg og nyheter

ANBEFALT NYHET

Sluttspurt mot mål

Etter mange års arbeid kan vi nå glede oss over at flere bibeloversettelsesprosjekter med personell tilknyttet Wycliffe Norge nærmer seg mål. To komplette bibler og fire nytestamenter vil bli fullført på få år. Nå heier vi alle disse frem mot målstreken! 

“Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål.”

— Johannes Åpenbaring 7:9A (N11BM)

Scroll to Top