Etiopia

Karen Elisabet og Fredrik Hector er utsendinger for NLM og Wycliffe. De har jobbet med tsamakko-språket i Etiopia siden 2008. Prosjektet finansieres gjennom NLM.

Om prosjektet

Oversettelse av Det nye testamentet til tsamakko-språket er godt i gang, og de fire evangeliene ble utgitt i 2020. Guds ord på lokalspråket gjør at kirken kan vokse i tro og at flere tar i mot frelse. For 30 år siden var det ingen kristne blant tsamakkoene. Nå finnes det en levende kirke med over 3000 kristne! 

Arbeidet inkluderer også lese- og skriveopplæring, noe som bidrar til samfunnsutvikling og økt tilgang til utdanning.

Fakta

Oppdateringer

Status 2023

Karen Elisabeth og Fredrik bor og arbeider blant tsamakko-folket i Etiopia. Karen Elisabet har jobbet med språkanalyse, skriftspråkutvikling og lese- og skriveopplæring. Alfabet og skriveregler for tsamakko-språket kom på plass i 2018, og det jobbes nå med leseopplæring for voksne, særlig kvinner. Mange i området har aldri gått på skolen, så det  å lære og lese og skrive er stort! Karen Elisabeth jobber for tiden som koordinator for NLM-utsendinger i Etiopia.

Fredrik jobber med bibeloversettelse sammen med tre morsmålsoversettere. Han går nå gjennom en prosess for å bli godkjent som oversetter-konsulent slik at han kan bistå andre oversettelsesprosjekter. I 2020 ble de fire evangeliene utgitt som et hefte. Arbeidet med resten av Det nye testamentet pågår. Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten kan godkjennes av en ekstern konsulent. Status nå:

Liturgi til gudstjenester har blitt oversatt til tsamakko, og noen kirker begynner å bruke det lokale språket mer i kirken. Jesus-filmen har vært i bruk på tsamakko siden 2017. I tillegg er en del kristne sanger spilt inn på tsamakko-språket. Vær med å be om at flere får høre og bli forvandlet av Guds ord på sitt språk!

Oddmund har veiledet oversettelsesarbeid blant både angolar- og forro-språkene, som snakkes i São Tomé.

Tsamakko-folket bor helt sør i Etiopia.
Fredrik og Karen Elisabet på kontoret i Etiopia.
Tsamakko-alfabetet som nå er i bruk.

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Scroll to Top