Er du vår nye medarbeider?

Ved Wycliffe-kontoret i Oslo har vi nå en ledige stillinger for snarlig tiltredelse:

100% vikariat som informasjons- og innsamlingsrådgiver (varighet minst 12 mnd)

  • I denne stillingen er gode skriveferdigheter spesielt viktig, ettersom man får ansvar for Wycliffes kvartalsvise magasin (Wycliffenytt), kvartalsvise DM (giverbrev), nettsiden, annonsetekster med mer.

Det nødvendig med god bibelkunnskap og grundig forståelse for misjon og misjonstankegang. Bibelskole, teologistudier, DTS eller lignende vil være positivt, og misjons- og kulturstudier vil være en fordel. Medarbeidere må beherske både norsk og engelsk, muntlig og skriftlig, godt. Søkere bør ha fullført bachelorgrad eller høyere grad. Evne til å jobbe selvstendig i en liten stab, men samtidig samarbeide godt, vil være viktig. Vi har daglige stabsmøter med informasjonsdeling og felles bønn for prosjekter og utsendinger.  

Stillingen er lønnet etter et internt, moderat, lønnsregulativ. For mer informasjon om stillingene og søknadsprosess, ta kontakt med info@wycliffe.no.