Bønn er viktig

Vil du ta del i arbeidet med bibeloversettelse gjennom bønn? Alle kan være med og be, uansett alder, yrke eller geografisk bosted.

Be gjerne sammen med andre: familien, bibelgruppen eller på bønnekveld i menigheten.

Alt vi gjør er avhengig av bønn.

Ønsker du å motta oppdaterte forbønnsbrev 10 ganger i året? Meld deg på her, og bli med oss i bønn.
For deg som ønsker å få forbønnsbrevet tilsendt på epost kan vi anbefale å printe dette ut hver måned.

Hva kan jeg be for?

Be for god helse og åndelig beskyttelse.
Be for godt fellesskap som kan holde motet oppe.
Be for språkgrupper der arbeid pågår
Be om at oversetterne velger ord som kommuniserer godt!
Be for innspilling og distribusjon av lydbibler.
Be for lese- og skriveopplæring.
Be for pastorer og andre ledere som skal lære folk hvordan man kan bruke Bibelen.
Be om at de oversatte bibeltekstene skal bli brukt og forstått
Be om at folk skal ta til seg Guds ord i ulike situasjoner i livet
Be om at flere skal se at Gud er relevant for deres kultur
Be for språkgrupper der det er behov for arbeid
Be om at Gud kaller nye mennesker til å starte arbeid
Be om at alle som ønsker Guds ord, skal få det på et språk og i et format som når dem
Be for alle som jobber med å kartlegge behov
Be for godt samarbeid, slik at vi kan nå målet
Be om at kirken i Norge skal engasjere seg i bibeloversettelse
Ser du på nyhetene? Leser du avisen?
Gjør det til en vane å be for land og folk som kommer i nyhetene
Previous slide
Next slide

Last ned hele bønnelisten.

Be for en eller flere av våre utsendinger

– Be for visdom i arbeidet de gjør.
– Be for god helse og åndelig beskyttelse.
– Be om at de skal få visum og arbeidstillatelse.
– Be for godt fellesskap som kan holde motet oppe.
– Om de har barn, be at de skal ha gode venner og trives der de bor.
– Be for de som vurderer å bli utsendinger, at Gud skal lede dem til et godt valg.

Be for godt samarbeid, slik at vi kan nå målet

– Be om at kirken i Norge skal engasjere seg i bibeloversettelse.
– Be om at flere vil bidra med forbønn, gaver eller tjeneste.
– Be om at regjeringer i flere land vil se verdien i språklig mangfold og legge til rette for bruk av morsmålet i skolen.
– Be for alle ledere som tar avgjørelser.

Be for språkgrupper der det er behov for arbeid

– Be om at alle som trenger Guds ord, skal få det på et språk og format som når dem.
– Be om at Gud skal forberede folk til å ta imot Guds ord når det kommer.
– Be om at Gud kaller nye mennesker til å starte arbeid.
– Be for alle som jobber med å kartlegge behov.
– Be om at alle folkegrupper skal se at Gud er glad i dem og deres språk og kultur. Han har ikke glemt dem.

Be for språkgrupper der arbeid pågår

– Be om at oversetterne skal velge gode ord for å få fram budskapet i teksten.
– Be for arbeidet med Jesusfilmen: manus, innspilling og visning
– Be for lese- og skriveopplæring
– Be for innspilling og distribusjon av lydbibler.
– Be for alle som er involvert, at de skal ikke gi opp eller komme i konflikt med hverandre.
– Be særlig for pastorer og andre ledere, at de skal lære opp andre i bruk av Bibelen.
– Be om beskyttelse mot flom, naturkatastrofer, sykdom, krig/konflikt, mangel på penger, åndelig krig.

Be for at nye bibeltekster skal brukes

– Be om at folket skal ta i bruk bibeltekster så snart de er ferdige.
– Be om at folk skal ta til seg Guds ord til ulike situasjoner i livet.
– Be at de som kan lese, skal lese høyt for andre.
– Be om at flere skal se at Gud er relevant for deres kultur.
– Be om at de som har opplevd konflikt og andre vanskeligheter, skal finne håp og trøst i Guds ord.

Ser du på nyhetene? Leser du avisen?

– Gjør det til en vane å be for land og folk som kommer i nyhetene.

Scroll to Top