De skulte ordene‘ av Sigmund Evensen

«Hva var det Bobore, profeten hadde sagt? Jo, i drømme hadde han sett en «hvitrumpe» med mye hår på kroppen komme for å bo i Bonenepi. Han skulle komme som forløperen for Iyesu, som snart ville vende tilbake fra dødsriket med alle de døde og all den materielle rikdom en bare kunne drømme om. Når det skjedde, trengte ingen lenger å slite med å dyrke jorda…»

Ingjerd og Sigmund Evensen dro med to barn til Papua Ny-Guinea for å arbeide som bibeloversettere. De kom til umanakainafolket, en liten folkegruppe høyt oppe i fjellene. Innbyggerne levde isolert fra andre og uten et eget skriftspråk. Målet var å oversette Det nye testamentet. Les om hvordan hverdagen var for den lille familien, om oversettelsesarbeidet og de mange utfordringene de møtte underveis. De skjulte ordene er en spennende og personlig beretning om møte mellom kulturer, om tro, tvil, utholdenhet og pågangsmot.

Forfatter: Sigmund Evensen
© Verbum forlag 2002
5. opplag 2020

Pris: kr. 200 (+ porto)

De skjulte ordene

Send en mail til info@wycliffe.no dersom du ønsker å kjøpe en bok.

Scroll to Top