Våre bistandsprosjekter

I Wycliffe tror vi at Gud elsker alle språk og alle folkegrupper, og vi vet at morsmålet er en viktig ressurs i samfunnsutvikling. Derfor støtter vi morsmålsbaserte bistandsprosjekter. 

I slutten av 2022 ble våre to prosjekter i Pakistan avviklet etter 15 års samarbeid. Det vil si at vi for tiden har ett løpende prosjekt i Etiopia. Dette arbeidet har pågått i seks år. Vi holder også på med å finne et nytt prosjekt i Afrika og Asia. Wycliffe vil prioritere prosjekter og partnere som promoterer bruk av morsmålet i opplæringen, slik at barn og voksne kan få en utvidet forståelse for- og aksept av sitt eget språk.

Når du støtter bistandsprosjektene, bidrar du til å istandsette kvinner og menn fra minoritetssamfunn til å komme ut av fattigdom. Les mer om prosjektene under:

Avsluttede prosjekter 

Gi til bistand

Scroll to Top