Våre bistandsprosjekter

I Wycliffe tror vi at Gud elsker alle språk og alle folkegrupper, og vi vet at morsmålet er en viktig ressurs i samfunnsutvikling. Derfor støtter vi morsmålsbaserte bistandsprosjekter. 

Vi har for tiden tre prosjekter. I alle prosjektene jobber våre partnere for at barn kan få undervisning på sitt eget språk. I Pakistan jobber vi i tillegg med sparegrupper, yrkesutdanning og helse. Vi ser at prosjektene gir folk en bedre hverdag.

Når du støtter bistandsprosjektene, bidrar du til å istandsette kvinner og menn fra minoritetsspråk til å komme ut av fattigdom. Les mer om de tre prosjektene under: