Bistand

I Wycliffe tror vi at Gud elsker alle folkegrupper med hvert sitt unike språk, og vi vet at morsmålet er en viktig ressurs innen samfunnsutvikling. Derfor støtter vi morsmålsbaserte bistandsprosjekter.

Hvorfor morsmålsbasert bistand?

Dersom små, marginaliserte folkegrupper skal overleve og komme seg ut av fattigdom, er utdanning hovednøkkelen. Og aller best lykkes de som får lære å lese og skrive på morsmålet sitt først, før de går løs på regional- eller nasjonalspråk. Derfor satser Wycliffe på morsmålsbasert flerspråklig utdanning (Mother Tongue-Based Multilingual Education), i tråd med UNESCOs anbefalinger.

Gjennom lingvistiske studier, utvikling av skriftsystem, lese- og skriveopplæring, kulturstudier, og utgivelse av egen litteratur og informasjonsmateriell på deres eget språk, blir folkegruppers identitet og rettigheter styrket og menneskers levevilkår bedret. I tillegg blir minoritetsspråk som står i fare for å bli utslettet, styrket og bevart.

Våre bistandsprosjekter

Wycliffe har for tiden ett bistandsprosjekt i Sørvest-Etiopia. I dette prosjektet arbeider våre partnere for at barn i syv ulike språkgrupper kan få morsmålsundervisning på sine egne språk.

I prosjektområdet jobber Wycliffe og SIL Etiopia med å øke kvaliteten på undervisningen i småskolen. Dette gjør vi ved å gi trening til morsmålslærere slik at de lettere kan ta i bruk lærebøker og annet undervisningsmateriell som er blitt produsert på morsmålet.

Våre bistandsprosjekter

Wycliffe har for tiden ett bistandsprosjekt i Sørvest-Etiopia. I dette prosjektet arbeider våre partnere for at barn i syv ulike språkgrupper kan få morsmålsundervisning på sine egne språk.

I prosjektområdet jobber Wycliffe og SIL Etiopia med å øke kvaliteten på undervisningen i småskolen. Dette gjør vi ved å gi trening til morsmålslærere slik at de lettere kan ta i bruk lærebøker og annet undervisningsmateriell som er blitt produsert på morsmålet.

Støtt bistandsprosjektene

Når du støtter bistandsprosjektene, bidrar du til at barn skal få morsmålsopplæring på sitt eget språk. Studier viser at barn som lærer å lese og skrive på sitt eget språk først, gjør det bedre når undervisningen går over til nasjonalspråket på høyere trinn. Slik kan barn fra minoritetsspråk lettere få en høyere utdanning, og dermed få hjelp til å komme seg ut av fattigdom.

Scroll to Top