Bistand

I Wycliffe tror vi at Gud elsker alle språk og alle folkegrupper, og vi vet at morsmålet er en viktig ressurs i samfunnsutvikling. Derfor støtter vi morsmålsbaserte bistandsprosjekter.

Hvorfor morsmålsbasert bistand?

De fleste av språkene der personell fra Wycliffe er engasjert, er muntlige språk. I utgangspunktet finnes det ikke bøker, og folk kan ikke lese eller skrive. Men skal små, marginaliserte folkegrupper overleve og komme seg ut av fattigdom, er utdanning hovednøkkelen. Og aller best lykkes de som får lære å lese og skrive på morsmålet sitt først, før de går løs på regional- eller nasjonalspråk. Derfor satser Wycliffe på morsmålsbasert flerspråklig utdanning (Mother Tongue-Based Multilingual Education), noe som også er i tråd med UNESCOs anbefalinger.

Gjennom lingvistiske studier, utvikling av skriftsystem, lese- og skriveopplæring, kulturstudier, og utgivelse av egen litteratur og informasjonsmateriell om for eksempel HIV/Aids på deres eget språk, blir folkegruppers identitet og rettigheter styrket og menneskers levevilkår bedret. I tillegg blir minoritetsspråk som står i fare for å bli utslettet, styrket og bevart.

Våre bistandsprosjekter

Vi har for tiden tre prosjekter. I alle prosjektene jobber våre partnere for at barn kan få undervisning på sitt eget språk. I Pakistan jobber vi i tillegg med sparegrupper, yrkesutdanning og helse. Vi ser at prosjektene gir folk en bedre hverdag.

Segen, Etiopia

Parkari, Pakistan

Kachhi, Pakistan

Når du støtter bistandsprosjektene, bidrar du til å istandsette kvinner og menn fra minoritetsspråk til å komme ut av fattigdom.

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance.

Kontakt oss

Postboks 6626
St Olavs plass
0129 Oslo
22 93 27 80
Man – Tor, 09.00 – 15.00
info@wycliffe.no

Scroll to Top