Bhutan: Tshangla-språket

En tidligere utsending jobbet med tshangla-språket i mange år. Det nye testamentet kom i 2014, og nå jobber det lokale teamet videre med Det gamle testamentet.

Kirken vokser, men det er fortsatt svært få kristne blant tshangla-folket. Wycliffe bidrar med økonomisk støtte til prosjektet sånn at flere kan bli forvandlet gjennom å høre Guds ord på eget språk. Det gamle testamentet er planlagt ferdig i 2028.

Vi støtter også oversettelse av Det nye testamentet til et annet språk i området, men vi kan ikke skrive navn eller detaljer om dette prosjektet.

Fakta

Område:Asia
Språk:Tshangla
Befolkningsstørrelse:300.000
Samarbeid:Wycliffe Norge, Normisjon

Status 2022

Det lokale tshangla-teamet består blant annet av tre oversettere og en oversettelseskonsulent. Planen i 2021 er å bli ferdig med 2. – 5. Mosebok. Flere av bøkene fra Det gamle testamentet har allerede blitt publisert og tatt i bruk.

Oversettelsesprosessen innebærer at utkast kontrolleres og justeres i flere omganger før teksten kan godkjennes av en oversettelses-konsulent. Status nå:

  • 1. utkast: Hele Bibelen!
  • 2. utkast: 1. & 2. Krøniker, Nehemja, Ordspråkene
  • Godkjent av konsulent: 1. Mosebok, Josva, Dommerne, 1. & 2. Kongebok
  • Publisert: Hele NT, Rut, Ester, Jona, 1. & 2. Samuel, Salmene 1-50

Jesus-filmen har blitt oversatt til tshangla, og mer enn 80 prekener og kristne sanger har blitt spilt inn og lagt ut på nett. Etter at Det nye testamentet kom i 2014, har tshangla-menighetene vokst både i tro og antall. I stedet for å leve i frykt for onde ånder og magi, blir de kristne forvandlet ved Guds kjærlighet.

Siden 2020 har shangla-teamet ledet en bibelgruppe for pastorer og andre kristne ledere på zoom.