Sørøst Asia

En norsk familie flyttet til Sørøst-Asia i 2020 for å jobbe med bibeloversettelse til et minoritetsspråk. 

Målet for prosjektet er å kartlegge dialektsituasjonen til språkgruppen, utføre nødvendig språkanalyse, lage skriftnorm, gi opplæring til opp lokale oversettere og hjelpe dem med å oversette Bibelen. 

Det finnes kristne blant folkegruppen, og de har bedt om hjelp til å oversette Bibelen slik at de kan bli bedre kjent med Gud.

Fakta

Område:Sørøst-Asia
Land:Sensitivt
Språk:Sensitivt
Befolkningsstørrelse:ukjent, kanskje rundt 100.000
Samarbeid:Wycliffe Norge, SIL
Utsendinger:En norsk familie

Gi en gave til prosjektet

Bankkonto 3000.15.45546
Vipps: 520 000
Husk å merke gaven «Aktor»

Dette prosjektet er for
tiden fullfinansiert.

Status 2021

Arbeidet er krevende! Det er ikke mulig for utsendingene å bo i språkområdet eller landet de skal jobbe i. Det første året ble brukt til å lære nasjonalspråket der de bor, nå har de begynt å lære nasjonalspråket der de skal jobbe. Deretter kan de gå i gang med å lære minoritetsspråket de skal jobbe med. 

Språksituasjonen for minoritetsspråket er fortsatt uklar. Man vet enda ikke om det er et språk med mange dialekter, eller flere språk. Teamet må finne ut om det er mulig med en felles oversettelse eller om man trenger flere.

Scroll to Top