Wycliffe-nytt 

er et gratis informasjons-blad og inneholder:

– oppdateringer fra utsendingene og prosjektene våre
– artikler om bibeloversettelse

– info fra bistandsarbeidet

Bladet kommer ut hvert kvartal

 

Vil du ha bladet i postkassen?


PDF-arkiv:

1:20      2:20

1:19       2:19      3:19       4:19
1:18       2:18      3:18       4:18
1:17       2:17       3:17       4:17
1:16       2:16      3:16       4:16