Utdanningsmuligheter

Slagordet til Canada Institute of Linguistics

Ønsker du å utdanne deg for å kunne jobbe med språk? Eller med bibel? Eller med begge deler – som bibeloversetter? Eller kanskje du er interessert i å jobbe med alfabetisering (literacy), altså lese- og skriveopplæring? Eller … ? I Wycliffe er jobbmulighetene mange!

Dersom du vil ta en utdanning som kvalifiserer til å jobbe med bibeloversettelse, har du flere muligheter. De mest aktuelle institusjonene å studere ved er:

  • VID (Stavanger, Norge)
  • Redcliff College (Gloucester, England)
  • CanIL (Vancouver, Canada)

 

 

 

VID vitenskapelige høgskole: Her i Norge tilbyr VID, studiested Misjonshøyskolen i Stavanger, bachelorgrad i bibeloversettelse. Denne graden er et samarbeidsprosjekt mellom VID og CanIL (Canada Institute of Linguistics). VID står for den teologiske og interkulturelle undervisningskomponenten, mens CanIL står for lingvistikken.

Dette er et meget spennende studieløp på 180 ETC over 3 år, som blant andre en av Wycliffe Norges egne utsendinger har gjennomført. Studiet er støttet av Lånekassen.

European Training Network (ETN): Wycliffe i Europa tilbyr et ETN med studietilbud både i England, Tyskland, Russland og Spania. Det mest aktuelle studiestedet for nordmenn er nok Centre of Linguistics, Translation and Literacy (LTL) som er en del av Redcliff College i Gloucester, England. LTL tilbyr flere kortere kurs, ved siden av mastergradene

  • MA Literacy Programme Development
  • MA Field Linguistics

Canada Institute of Linguistics: CanIL er en del av Trinity Western University (TWU) som ligger rett utenfor Vancouver på Canadas vestkyst. Ved CanIL tilbys to mastergrader:

  • Master of Arts in Linguistics
  • Master of Applied Linguistics and Exegesis

Begge mastergradene forutsetter sommerkurset hos CanIL

Obs. For øyeblikket kan det se ut til at NOKUT ikke anerkjenner mastergradene fra CanIL her i Norge. Wycliffe arbeider med saken. Kontakt oss om du vurderer studietilbudet ved CanIL/TWU.