Utdanningsmuligheter

Fight poverty with linguistics – CanIL

Ønsker du å utdanne deg for å kunne jobbe med språk? Eller med bibel? Eller med begge deler – som bibeloversetter? Eller kanskje du er interessert i å jobbe med alfabetisering (literacy), altså lese- og skriveopplæring? Eller … ? I Wycliffe er jobbmulighetene mange!

Dersom du vil ta en utdanning som kvalifiserer til å jobbe med bibeloversettelse, har du flere muligheter. De mest aktuelle institusjonene å studere ved er:

 

Foto: VID

VID vitenskapelige høgskole: Her i Norge tilbyr VID,
studiested Misjonshøyskolen i Stavanger, bachelorgrad i bibeloversettelse. Denne graden er et samarbeidsprosjekt mellom VID og CanIL (Canada Institute of Linguistics). VID står for den teologiske og interkulturelle undervisnings-komponenten, mens CanIL står for lingvistikken.

Dette er et meget spennende studieløp på 180 ETC over 3 år, som bl.a. en av Wycliffe Norges egne utsendinger har gjennomført. Studiet er støttet av Lånekassen.

Mer info om studier her: https://simb.africa/bible-translation/

 

Canada Institute of Linguistics: CanIL er en del av Trinity Western University (TWU) som ligger rett utenfor Vancouver på Canadas vestkyst. Ved CanIL tilbys to mastergrader:

  • Master of Arts in Linguistics
  • Master of Applied Linguistics and Exegesis

Begge mastergradene forutsetter sommerkurset hos CanIL

 

European Training Network (ETN): Wycliffe i Europa tilbyr et ETN med studietilbud både i England, Tyskland, Russland og Spania. Det mest aktuelle studiestedet for nordmenn er nok Centre of Linguistics, Translation and Literacy (LTL) som er en del av Redcliff College i Gloucester, England. LTL tilbyr flere kortere kurs, ved siden av mastergradene

  • MA Literacy Programme Development
  • MA Field Linguistics