Prosjektfakta

 

Land:                            Uganda
Befolkningsstr.
Språk:                          Jobber med flere språk

Samarbeid:                 Wycliffe Norge, SIL Uganda
Utsending:                  Maria Stølen, lingvist

Prosjektbeskrivelse

Uganda:

Flere av språkene i Uganda er i slekt med språkene i Kenya. Arbeidet hun nå skal ta for seg gjelder i første omgang språkutvikling og «language assessment» – kartlegging av språksituasjonen og hva slags ønsker og behov lokalbefolkningene har for språket og dialektene sine i regionen.Per i dag er det over 50 språk som er i aktiv bruk i Uganda. SIL Uganda jobber for tiden med 9 språk; språkprosjekter som dreier seg både om GT og NT-oversettelser. I tillegg er det planer om å starte opp arbeid i ytterligere 5-6 språk i nærmeste fremtid. Prosjektene er i stor grad drevet av lokale språklag (language associations), og personell i SIL bidrar blant annet med fagkompetanse, konsulenttjenester mm. Disse prosjektene vil Maria ha mye med å gjøre fremover.

 

Ved siden av språkutvikling vil hun også arbeide en del med undervisning på engelsk for iDELTA (Institute for the Development of Languages and Translation in Africa). Dette er universitetsnivå-kurs for oversettere og språkarbeidere; kurs man kommer fra hele Afrika for å være med på.

Her underviser Maria på i-DELTA