Prosjektfakta

 

Land:                            Uganda
Befolkningsstr.
Språk:                          Jobber med flere språk

Samarbeid:                 Wycliffe Norge, SIL Uganda
Utsending:                  Maria Stølen, lingvist

Prosjektbeskrivelse

Maria jobbar med språkanalyse og «language assessment» – kartlegging av språksituasjonen og hva slags ønsker og behov lokalbefolkningene har for språket og dialektene sine i regionen. Per i dag er det over 50 språk som er i aktiv bruk i Uganda. SIL Uganda jobber for tiden med 9 språk; språkprosjekter som dreier seg både om GT og NT-oversettelser. I tillegg er det planer om å starte opp arbeid i ytterligere 5-6 språk i nærmeste fremtid. Prosjektene er i stor grad drevet av lokale språklag (language associations), og personell i SIL bidrar blant annet med fagkompetanse, konsulenttjenester mm. Disse prosjektene vil Maria ha mye med å gjøre fremover.

I tillegg til arbeid i Uganda vil hun også undervise på engelsk for iDELTA (Institute for the Development of Languages and Translation in Africa). Disse universitetsnivå-kurs for oversettere og språkarbeidere er en viktig måte å øke kompetanse blant de som jobber med språkutvikling rundt omkring i Afrika.

Her underviser Maria på iDELTA