Thailand

Prosjektfakta

Land:
Folkegruppe str.:                  Sensitivt
Språk:
Lesekyndighet:

Samarbeid:
Prosjektansvarlig:
Andre:

 

Prosjektbeskrivelse

Rachael og Timur Akhadov Thorsen ble antatt som utsendinger for Wycliffe i 2017. Rachael har bachelor i bibeloversettelse fra VID, Stavanger. De har begge mastergrad i lingvistikk på CanIL (Canada Institute of Linguistics) i Vancouver.

De planlegger utreise til Thailand 02 2020. Der skal de ta fatt på oppgaver innen språk- og bibeloversettelsesarbeid for minoritetsgrupper i land som grenser til Thailand, der det ikke er mulig for folk utenfra å bo og arbeide. Arbeidet skal skje gjennom vår samarbeidspartner i felt, SIL.

 

 

Støtt prosjektet økonomisk

Fast givertjeneste: Signer elektronisk  

Enkeltgave: Bankkonto 3000.15.45546 merket «Akhadov Thorsen»