Arv

 


I samarbeid med 35 andre organisasjoner deltar Wycliffe på en felles informasjonskampanje om arv og testament i regi av Norges Innsamlingsråd. Med kampanjen ønsker vi å informere om den muligheten folk har til å gi en del av arven sin til en hjertesak de brenner for. Vil du vite mer om arv og testament-kampanjen?

Les mer her


 

For å kunne tilgodese Wycliffe med arv, må det opprettes et testament. Alle myndige personer over 18 år kan opprette et testament.

Å skrive et testament er vanligvis enkelt og gjøres fortrinnsvis på et advokatkontor. Fra 2014 er det ikke lenger noen arveavgift, hvilket forenkler prosessen ytterligere.

En testamentarisk gave til Wycliffe vil være til stor hjelp og velsignelse for vårt arbeid med bibeloversettelse.

Wycliffe har laget en brosjyre for mer informasjon om arv og testament. Les denne her

Lovteksten kan du lese her: Lov om arv m.m. [arvelova]

Kontakt oss på tlf. 22 93 27 80 eller finance@ wycliffe.no dersom du har spørsmål knyttet til hvordan å gi en testamentarisk gave til Wycliffe.

 

 

Nøkkelopplysninger ved overføring av arv:

Wycliffe

Org.nr.: 980334600

Bankkonto: 3000.15.45546