Tanzania

Prosjektfakta

Prosjektnavn:            Mbeya-prosjektet (bestående av 13 språk)
Land:                            Tanzania
Befolkningsstr.          Over 3.000.000
Språk:                           Bena, Bungu, Kinga, Kisi, Malila, Manda, Ndali, Nyukyusa, Nyiha, Pangwa, Safwa, Sangu, Vwanji

Samarbeid:                 Wycliffe Norge, SIL Uganda-Tanzania og The Seed Company
Utsending:                  Maria Stølen

 

Prosjektbeskrivelse

Maria reiser ut i juli 2018 til Tanzania, der hun skal jobbe som lingvist for vår samarbeidspartner SIL. Arbeidet tar for seg språkutvikling, alfabetisering og bibeloversettelse i et klyngeprosjekt bestående av flere språk sørvest i Tanzania. Her skal hun samarbeide med nasjonale medarbeidere som jobber for å oversette Bibelen til hvert sitt språk, samt lage lesebøker og annet materiale.

Det er 13 språk som er med i Mbeya-prosjektet og omkring 50 medarbeidere, de aller fleste lokale. Per mars 2018 er det bare to lingvister som jobber med alle disse språkene. Dette gjør at oversetterne og de som lager lesebøker og annen litteratur må vente på godkjenning i fra lingvistene. I tillegg er det flere av språkene der det fortsatt er behov for finpussing i skriftspråket før Det nye testamentet kan bli gitt ut.

Språkanalysen som lingvistene driver med er viktig for å sikre god kvalitet. Det er viktig at budskapet i teksten er tydelig og at lesebøker fungerer bra slik at arbeidet kan føre til en virkelig forandring.

Til sammen er det over 3 millioner mennesker som snakker språkene i Mbeya-prosjektet.

 

OBS!

På grunn av vanskeligheter med arbeidstillatelse og visum i Tanzania har Maria i stedet reist til Nairobi, Kenya for en periode på 3 måneder. Her vil hun ha en slags «praksis», der målet er å lære fra arbeidet som skjer der, og å bidra i språkanalyse-arbeidet.

Bibeloversettelsesarbeidet i Kenya er drevet av vår partnerorganisasjon fra Wycliffe Global Alliance, BTL (Bible Translation & Literacy of East Africa). Mange av språkene i Kenya hører til bantus-språkfamilien og er dermed i slekt med mange av språkene i Tanzania. På nasjonalnivået er swahili og engelsk de mest brukte språkene, på samme måte som i Tanzania.

 

 

Nyhetsbrev: Abonnér

Artikkel: Maria Stølen skal til Tanzania s. 14 (2018)

 

Støtt prosjektet økonomisk

Fastgiver: Signer elektronisk  

Enkeltgave: Bankkonto 3000.15.45546 merket «Maria Stølen»