Bibeloversettelse

14 innlegg

Satsning på tegnspråk

Det har i løpet av de siste ti årene blitt startet 838 nye oversettelsesprosjekter, men det finnes enda ikke èn bibel på tegnspråk… I en melding fra Wycliffe Global Alliance kommer det frem at den internasjonale organisasjonen DOOR (Deaf Opportunity Outreach) nå er blitt en offisiell partner av den globale alliansen. I Wycliffe-organisasjonene snakker man mye om betydningen av å ha tilgang til Bibelen på sitt eget morsmål. Men hva med de døve? Pr. dags dato finnes det enda ikke… Les mer