Styret

Styret i Wycliffe består av følgende medlemmer:

Beate Lundevold (leder)
John Vidar Larring (nestleder)
Geir Edvin Frøen
Roar Ljøkjell
Solvår Ask Isene
Maria Moskvil
Steinar Sødal
Finn Olav Jøssang
Ragnhild Kristensen Bøhler

Vedtekter Wycliffe, vedtatt på årsmøtet 20. juni 2015

 

24.06.2017. Fra venstre: Agnes Lid (daglig leder), Beate Lundevold (styreleder), Finn Olav Jøssang, Steinar Sødal, Geir Edvin Frøen, Maria Moskvil, Solvår Ask Isene, Roar Ljøkjell, John Vidar Larring (nestleder). Fraværende: Ragnhild Kristensen Bøhler.