Styret i Wycliffe

Styret i Wycliffe består av følgende medlemmer/representanter:

  • John Vidar Larring (styreleder)
  • Steinar Sødal (nestleder)
  • Geir Edvin Frøen
  • Knut Holter
  • Solvår Ask Isene
  • Gunnhild Bremer
  • Ragnhild Kristensen Bøhler
  • Guri Enger (ansattes og utsendingenes representant)
  • Hillebrand Dijkstra (ansattes og utsendingenes representant)

 

Styret ble valgt på årsmøteti Oslo den 15. juni 2019.