Styret

Styret i Wycliffe består av følgende medlemmer/representanter:

  • John Vidar Larring (styreleder)
  • Beate Lundevold (nestleder)
  • Geir Edvin Frøen
  • Knut Holter
  • Solvår Ask Isene
  • Steinar Sødal
  • Ragnhild Kristensen Bøhler
  • Roar Ljøkjell (ansattes og utsendingenes representant)
  • Karen E. Hector (ansattes og utsendingenes representant)

 

Det ovennevnte styret konstituerte seg på styremøtet som ble avholdt i Oslo den 15. september 2018.