Styret i Wycliffe består av følgende medlemmer:

Beate Lundevold (leder)
John Vidar Larring (nestleder)
Ragnhild Kristensen Bøhler
Geir Edvin Frøen
Roar Ljøkjell
Matthew Monger
Maria Moskvil
Steinar Sødal
Finn Olav Jøssang

Vedtekter Wycliffe, vedtatt på årsmøtet 20. juni 2015