Gi en gave

Wycliffe er en kristen, tverrkirkelig misjonsorganisasjon. Vår drift er avhengig av støtte fra kirker og enkeltpersoner.

Fordeling:
93%  private givere
2%    kollekter og kirkeoffer
5%    honorarer/salg/annet

 

Ønsker du AvtaleGiro for et spesielt prosjekt/utsending? Send en e-post til
finance@ wycliffe.no eller ring giverservice på tlf. 22 93 27 80

 

 

 

Bistand:

Wycliffes bistandsprosjekter er statlig støttet, og Norad tidobler beløpet du gir

 


Hvordan fungerer AvtaleGiro?

AvtaleGiro er en avtale mellom deg og din bank for automatisk betaling av faktura. AvtaleGiro gjør det svært enkelt for deg å støtte vårt arbeid, samtidig som det gir oss en forutsigbar inntekt slik at vi kan legge gode planer for fremtidig arbeid.
Med din godkjennelse sender vi hver måned et trekk direkte til din bank med avtalt beløp til fastsatt trekkdato. Du kan deretter følge med på trekket i forfallsregisteret ditt.

 

Hvordan kan jeg endre mitt månedlige beløp?

For å kunne øke/senke beløpet må det nye beløpet være innenfor beløpsgrensen du satt ved opprettelsen av din AvtaleGiro. Ettersom AvtaleGiro er en avtale mellom deg og din bank, har ikke Wycliffe nødvendigvis mulighet til å se hvilken beløpsgrense du har. Er du usikker, ta kontakt med banken din eller sjekk selv ved å logge inn i din nettbank.

Ønsker du å øke/senke beløpet på dine faste gaver, foregår det i praksis slik at Wycliffe setter nytt beløp på avtalen i våre systemer, mens du endrer beløpsgrensen i din bank (dersom den er satt for lavt).

Vår giverservice når du på tlf. 22 93 27 80 eller på epost finance(a)wycliffe.no

 

 

 

   

 

Norges Innsamlingsråd (NIR) er en bransjeorganisasjon for norske organisasjoner som driver innsamlingsarbeid for å finansiere sine prosjekter. Wycliffe er medlem av denne bransjeorganisasjonen.

NIR jobber med å styrke norske organisasjoners evne til selvfinansiering, gjennom å styrke fagkompetansen til organisasjoner og ansatte, og bidra til erfaringsutveksling og bransjetilhørighet for norske fundraisere.