Skattefradrag

Ønsker du skattefradrag på dine gaver?

Wycliffe er med i ordningen som gir skattefradrag for pengegaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, jf. Skatteloven § 6-50. Ordningen forutsetter at Wycliffe innrapporterer navn og personnummer (11 siffer) til likningsmyndighetene.

Dersom du ønsker å registrere deg for skattefradrag er det bare å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor, evt. ta kontakt på finance@wycliffe.no eller tlf. 22 93 27 80

Grensene for inntektsåret 2017 var fra minimum 500 kr, opp til 30 000 kr
Grensene for inntektsåret 2018 er fra minimum 500 kr, opp til 40 000 kr

 

Årsoppgave

I løpet av de første månedene av hvert kalenderår sender vi ut årsoppgave over fjorårets gaver til alle Wycliffes givere. Dette er vi pålagt av Skattedirektoratet. Årsoppgaven skal inneholde informasjon om alle gaver som har blitt gitt oss i løpet av det foregående kalenderåret.

Gitt at vi har ditt fødselsnummer, vil innmeldingen av gaver gå automatisk. Gavebeløpet ditt kommer ferdig utfylt på skattemeldingen (selvangivelsen).

Dersom du ikke fikk årsoppgaven for fjoråret, ber vi deg ta kontakt med oss på tlf. 22 93 27 80 eller finance@wycliffe.no. Dette skyldes enten at vi ikke har registrert ditt fødselsnummer, eller at du står oppført med feil adresse.

 

Jubileer og minnegaver

Alle gaver er skattefradragsberettiget.

 

Kontaktskjema

Navn (må fylles ut)

E-post (må fylles ut)

Emne

Din melding