Wycliffe er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon, det vil si at vårt arbeid skjer på tvers av kirkesamfunn og kirketilhørighet. 

Fellesskap vi deltar i:

  • NORME: Samarbeid med 41 medlemmer som alle jobber for å bringe evangeliet ut til alle folkeslag
  • Digni: Samarbeid med 19 misjonsorganisasjoner som driver Norad-støttet bistandsarbeid
  • Norges Innsamlingsråd: Samler 101 frivillige organisasjoner og jobber blant annet for å fremme etiske normer for innsamling

 

Våre nærmeste samarbeidspartnere i Norge:
Vi har et tett samarbeid med en rekke organisasjoner og lokale kirker i Norge. Flere av våre utsendinger er utsendt i samarbeid med andre organisasjoner. Vi har også mange kriker og organisasjoner som støtter arbeidet både økonomisk og med forbønn.

I tillegg er Wycliffe (Norge) 1 av 120 organisasjoner i Wycliffe Global Alliance (WGA), med et bredt internasjonalt nedslagsfelt.

Våre nærmeste samarbeidspartnere ute: