Samarbeidspartnere

Wycliffe har mange samarbeidspartnere, både i Norge og internasjonalt. Ta kontakt dersom deres organisasjon også ønsker å inngå et samarbeid med oss.

 

Nasjonale samarbeidsorganisasjoner:

                                             

                                                                     

 

                    

 

 

Internasjonale samarbeidsorganisasjoner: