Samarbeidspartnere

 

Wycliffe er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon og vi driver vårt arbeid på tvers av kirkesamfunn og kirketilhøringhet. Lokale partnerkirker støtter arbeidet både økonomisk og med forbønn – noen til organisasjonsdriften og andre til konkrete prosjekter.

  • Gjennom NORME samarbeider vi med 41 medlemmer som alle jobber for å bringe evangeliet ut til alle folkeslag
  • Gjennom Digni samarbeider vi med 19 misjonsorganisasjoner som driver Norad-støttet diakonalt og utviklingsrettet arbeid
  • Gjennom Norges Innsamlingsråd står vi sammen med over 80 andre frivillige organisasjoner blant annet for å fremme etiske normer for innsamling
  • I tillegg er Wycliffe 1 av 106 organisasjoner i den verdensvide Wycliffe Global Alliance med et bredt internasjonalt nedslagsfelt

 

 

Våre nærmeste samarbeidspartnere i Norge:

 

                                                                              

                                                                                                    

                                                                     

                                                                                

 

 

 

Vår nærmeste samarbeidspartnere internasjonalt: