Samarbeidspartnere

 

Wycliffe er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon og vi driver vårt arbeid på tvers av kirkesamfunn og kirketilhøringhet. Lokale partnerkirker støtter arbeidet både økonomisk og med forbønn – noen til organisasjonsdriften og andre til konkrete prosjekter.

  • Gjennom Digni-paraplyen samarbeider vi med 19 andre misjonsorganisasjoner som driver Norad-støttet diakonalt og utviklingsrettet arbeid.
  • Gjennom NORME-paraplyen (Norsk råd for misjon og evangelisering) samarbeider vi med 41 andre medlemmer som alle jobber for å bringe evangeliet ut til alle folkeslag
  • I tillegg er Wycliffe 1 av 101 organisasjoner i den verdensvide Wycliffe Global Alliance med et bredt internasjonalt nedslagsfelt

 

 

Våre nærmeste samarbeidspartnere i Norge:

 

                                                                              

                                                                                                    

                                                                     

 

 

 

Vår nærmeste samarbeidspartnere internasjonalt: