Samarbeidspartnere

 

Wycliffe er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon og vi driver vårt arbeid på tvers av kirkesamfunn og kirketilhøringhet. Lokale partnerkirker støtter arbeidet både økonomisk og med forbønn – noen til organisasjonsdriften og andre til konkrete prosjekter.

Fellesskap vi deltar i:

  • NORME: Samarbeid med 41 medlemmer som alle jobber for å bringe evangeliet ut til alle folkeslag
  • Digni: Samarbeid med 19 misjonsorganisasjoner som driver Norad-støttet diakonalt og utviklingsrettet arbeid
  • Norges Innsamlingsråd: Samler 101 frivillige organisasjoner og jobber blant annet for å fremme etiske normer for innsamling

I tillegg er Wycliffe (Norge) 1 av 120 organisasjoner i Wycliffe Global Alliance, med et bredt internasjonalt nedslagsfelt

 

 

Våre nærmeste samarbeidspartnere i Norge:

 

                                                                              

                                                                                        

                                                                     

 

                                                                                

 

 

 

Vår nærmeste samarbeidspartnere internasjonalt: