«Hvis du vil gå fort, gå alene. Hvis du vil gå langt, gå sammen med noen.»

Wycliffe er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon, det vil si at vårt arbeid skjer på tvers av kirkesamfunn og kirketilhørighet. 

Fellesskap vi deltar i:

  • NORME: Samarbeid med 41 medlemmer som alle jobber for å bringe evangeliet ut til alle folkeslag
  • Digni: Samarbeid med 19 misjonsorganisasjoner som driver Norad-støttet bistandsarbeid
  • Norges Innsamlingsråd: Samler 101 frivillige organisasjoner og jobber blant annet for å fremme etiske normer for innsamling

Våre nærmeste samarbeidspartnere i Norge:

Vi har et tett samarbeid med en rekke organisasjoner og lokale kirker i Norge. Flere av våre utsendinger er utsendt i samarbeid med andre organisasjoner. Vi har også mange kirker og organisasjoner som støtter arbeidet både økonomisk og med forbønn.