Prosjektfakta

Raja-prosjektet er et sensitiv prosjekt. Vi kan ikke si noe om land, språk eller oversettere. 

Land: Sensitivt
Folkegruppe str.: mellom 1 og 2 millioner
Språk: Sensitivt 

Samarbeid: Seed Company, Normisjon og Wycliffe Norge

Prosjektansvarlig: Sigmund Evensen
Andre: En lingvist og en morsmålsoversetter

Det finnes en liten gruppe kristne blant folket. De opplever forfølgelse.

Prosjektbeskrivelse

Oversettelsen gjøres fra Norge, med kommunikasjon over internett til prosjektlandet. Alt oversatt materiale blir publisert som video- og/eller lydfiler på en egen hjemmeside, Youtube, og på mobil-app.

Bibeloversettelse:

  • Ruts bok, Jona og historien om Josef fra 1.Mosebok er publisert som lyd- og tekstfiler digitalt.
  • Lukasevangeliet er oversatt og konsulentsjekket og lest inn som lydbok for nettpublisering
  • Hele 1.Mosebok er oversatt og venter på konsulentsjekking
  • 90 % av Apostlenes gjerninger er oversatt
  • Efeserbrevet er oversatt som første utkast

Språksystem:

  • Lingvistisk analyse av lydsystemet er nylig avsluttet. En ortografi er på plass og er publisert digitalt. Foreløpig benyttes latinske bokstaver. Det er mulig at andre skriftsystem vil bli tatt i bruk i framtiden.
 

Annet:

  • ‘God’ Story’ (bibelhistorier fra Det gamle og Det nye testamentet) er publisert digitalt
  • Jesusfilmen er dubbet til språket og publisert digitalt