Raja-prosjektet

Prosjektfakta

Land:
Folkegruppe:                    Sensitivt prosjekt
Befolkningsstr.:
Språk:
Lesekyndighet:

Samarbeid:
Prosjektansvarlig:       Sigmund Evensen (teamleder)
Andre:                              Oyuka Larring (lingvist), samt en morsmålsoversetter

 

Prosjektbeskrivelse

Raja-prosjektet er et svært sensitivt prosjekt. Av sikkerhetsmessige årsaker må det meste av informasjonen om landet, språket og folkegruppen holdes hemmelig.

Folkegruppen Raja (pseudonym) er en forfulgt minoritet i sør-Asia, som tilhører en annen religion enn hva majoriteten i landet slutter seg til. Folket blir behandlet svært dårlig. Det er straffbart å fortelle denne folkegruppen evangeliet om Jesus.

Oversettelsen gjøres fra Norge, med kommunikasjon over internett til prosjektlandet.

 

Arbeidet

Språksystem:

Bibeloversettelse:

Annet:

 

Raja-teamet jobber med oversettelse fra hovedkontoret i Oslo. Foto: 30.08.2017.