Raja-prosjektet

Prosjektfakta

Land: Sensitivt

Folkegruppe str.: mellom 1 og 2 millioner
Språk: Sensitivt
Lesekyndighet: Sensitivt

Samarbeid: Seed Company, Normisjon og Wycliffe Norge
Prosjektansvarlig: Sigmund Evensen
Andre: En lingvist og en morsmålsoversetter

Prosjektbeskrivelse

Raja-prosjektet er et sensitivt prosjekt der vi av sikkerhetsmessige grunner ikke kan gå ut med navn på landet, språket eller oversettere. Det finnes en liten gruppe kristne blant folket. De opplever forfølgelse.

Oversettelsen gjøres fra Norge, med kommunikasjon over internett til prosjektlandet. Alt oversatt materiale blir publisert som video- og/eller lydfiler på en egen hjemmeside, Youtube, og på mobil-app.

 
Arbeidet

Språksystem:

  • Lingvistisk analyse av lydsystemet er nylig avsluttet. En ortografi er på plass og er publisert digitalt. Foreløpig benyttes latinske bokstaver. Det er mulig at andre skriftsystem vil bli tatt i bruk i framtiden.

    Bibeloversettelse:

  • Ruts bok, Jona og historien om Josef fra 1.Mosebok er publisert som lyd- og tekstfiler digitalt
  • Lukasevangeliet er oversatt og konsulentsjekket og lest inn som lydbok for nettpublisering
  • Hele 1.Mosebok er oversatt og venter på konsulentsjekking
  • 90 % av Apostlenes gjerninger er oversatt
  • Efeserbrevet er oversatt som første utkast

Annet:

  • ‘God’ Story’ (bibelhistorier fra Det gamle og Det nye testamentet) er publisert digitalt
  • Jesusfilmen er dubbet til språket og publisert digitalt

Støtt prosjektet økonomisk

Enkeltgave: Bankkonto 3000.15.45546 merket «Raja-prosjektet»