Raja-prosjektet

Prosjektfakta

Land:
Folkegruppe:                    Sensitivt prosjekt
Språk:
Lesekyndighet:                Svært lav

Samarbeid:                        Normisjon, Seed Company
Prosjektansvarlig:           Sigmund Evensen
Andre:                                  En lingvist, samt en morsmålsoversetter

 

Prosjektbeskrivelse

Raja-prosjektet* er et sensitivt prosjekt der vi må begrense informasjonen til et minimum av sikkerhetsmessige årsaker. En morsmålsoversetter har jobbet med bibeloversettelse til språket ut fra Norge i flere år, og blir støttet av fagpersonell i inn- og utland. Språket snakkes av nesten 2 millioner mennesker som er forfulgt og som lever spredt i flere land.

Raja* er et pseudonym for denne folkegruppen. Det er en svært liten gruppe kristne i denne folkegruppen. Det er stort behov for å få Bibelen oversatt til språket.

Oversettelsen gjøres fra Norge, med kommunikasjon over internett til prosjektlandet. Alt oversatt materiale blir publisert som video- og/eller lydfiler på en egen hjemmeside, Youtube, og på mobil-app.

 

 

Arbeidet

Språksystem:

  • Lingvistisk analyse av lydsystemet er nylig avsluttet. En ortografi er på plass og er publisert digitalt. Foreløpig benyttes latinske bokstaver. Det er mulig at andre skriftsystem vil bli tatt i bruk i framtiden

 

Bibeloversettelse:

  • Ruts bok, Jona og historien om Josef fra 1.Mosebok er publisert som lyd- og tekstfiler digitalt
  • Lukasevangeliet er oversatt og konsulentsjekket og leses inn som lydbok for nettpublisering i disse dager (august 2019)
  • Hele 1.Mosebok er oversatt og venter på konsulentsjekking
  • 90 % av Apostlenes gjerninger er oversatt
  • Efeserbrevet er oversatt som første utkast

 

Annet:

  • ‘God’ Story’ (bibelhistorier fra Det gamle og Det nye testamentet) er publisert digitalt
  • Jesusfilmen er dubbet til språket og publisert digitalt

 

 

STØTT PROSJEKTET ØKONOMISK

Fast givertjeneste: Signer elektronisk   

Enkeltgave: Bankkonto 3000.15.45546 merket «Raja-prosjektet»

 

 

Illustrasjonsfoto