130531_9375

 

Dette er et svært sensitivt prosjekt. Av sikkerhetsårsaker kan vi ikke gi mer enn generell informasjon om landet og folkegruppen. Folkegruppen Raja (pseudonym) er en forfulgt minoritet i Sør-Asia, de tilhører en annen religion enn majoriteten og blir behandlet svært dårlig. Det er også straffbart å fortelle denne folkegruppen evangeliet om Jesus.

Oversettelsesarbeidet er godt igang, teksten til animasjons-filmen ’God’s Story’ er oversatt og filmen blir distribuert på CD og MP4-filer gjennom kanaler de har. Utvalgte tekster fra Lukas, Jona, Apostlenes gjerninger og 1. og 2. Tessalonikerbrev er også oversatt, og de er i gang med Ruts bok.