Wycliffes prosjekter og utsendinger

I Wycliffe har vi for tiden rundt 20 utsendinger.

I noen av prosjektene jobber vi med folkegrupper der kristne forfølges for sin tro. Her navngir vi verken folket eller involverte grunnet sikkerhet. 

Trykk på prosjektene for å lese mer.