Sensitive prosjekter

Asia Øst - "K-språket"
Asia sentralt - Umit
Asia Sør - tre hjørner
Asia Sørøst - Raja
Asia - Sørøst

Prosjekter i Afrika

Karen Elisabeth og Fredrik Hector i Etiopia
Cecilie og Stephen Thomas på Madagaskar
Mari Stølen i Uganda
Guri Enger- Mali Normisjon
Jorunn og Hillebrand Dijkstra i Senegal
Feltkoordinator Oddmund Pettersen

Oseania

Eyvind Olafsrud på Papua Ny-Guinea