Dette er et hemmelig prosjekt. Arbeidet utføres i ett av nabolandene til landet i Asia.

En norsk utsending bor og jobber i Asia. Arbeidet med språklæring og analyse av språket er akkurat ferdig, og bibeloversettelsesarbeidet i gang.