Prosjektfakta

Land: Sensitivt

Språk: Sensitivt, men kristne i denne folkegruppen har lenge bedt om å få Bibelen på sitt språk.

Samarbeid: SIL, Normisjon og Wycliffe Norge
 

Prosjektansvarlig: Sensitiv

Prosjektbeskrivelse

Tre hjørner-prosjektet er svært sensitivt. I prosjektet jobber vi med å lage skriftsrpåk og vi jobber med bibeloversettelse.

En norsk kvinne har jobbet med språket i ti år som lingvistisk konsulent, sammen med to morsmålsoversettere og en prosjektleder fra et nærliggende språk. Hun jobber for tiden fra Norge.

Språket er snart ferdig analysert og alfabetet er så godt som bestemt. Det gjenstår mye arbeid med lese-og-skriveopplæring på det nye skriftspråket.

• Markus- og Lukasevangeliet er oversatt og konsulentsjekket
• Oversettelse av Johannesevangeliet og Apostlenes gjerninger pågår (08 2019)

Et sett med nesten 100 muntlige bibelhistorier er spilt inn på lydfil, i tillegg til flere kristne sanger på lokalspråket.

Illustrasjonsfoto