Asia – sør

Prosjektfakta

Land:
Språk:                                  Sensitivt prosjekt
Lesekyndighet:

Samarbeid:
Prosjektansvarlig:
Andre:

 

Prosjektbeskrivelse

Tre hjørner-prosjektet er et svært sensitivt prosjekt der vi må begrense informasjonen til et minimum av sikkerhetsmessige årsaker. En norsk kvinne har jobbet med språket i snart ti år som lingvistisk konsulent, sammen med to morsmålsoversettere og en prosjektleder fra et nærliggende språk. Hun bor og jobber i den sørlige delen av Asia.

Kristne i denne folkegruppen har lenge bedt om å få Bibelen på sitt språk.

 

Arbeidet

Språksystem:
Arbeidet med språklæring og analyse av språket er mer eller mindre ferdig. For tiden pågår det mye arbeid med å få på plass et skriftspråk. Når dette er ferdigstilt blir det også en del arbeid med lese-og-skriveopplæring på det nye skriftspråket.

Bibeloversettelse:
• Markus- og Lukasevangeliet er oversatt og konsulentsjekket
• Oversettelse av Johannesevangeliet og Apostlenes gjerninger pågår (08 2019)

Annet:
Et sett med nesten 100 muntlige bibelhistorier er spilt inn på lydfil, i tillegg til flere kristne sanger på lokalspråket.

 

Illustrasjonsfoto