Prosjektfakta

Land: Sensitivt

Språk: Sensitivt, men kristne i denne folkegruppen har lenge bedt om å få Bibelen på sitt språk.

Samarbeid: SIL, Normisjon og Wycliffe Norge

Prosjektansvarlig: Sensitiv

Prosjektbeskrivelse

Tre hjørner-prosjektet er svært sensitivt. I prosjektet jobber vi med å lage skriftsrpåk og vi jobber med bibeloversettelse.

En norsk kvinne har jobbet med språket i ti år som lingvistisk konsulent, sammen med to morsmålsoversettere og en prosjektleder fra et nærliggende språk. Hun jobber for tiden fra Norge.

 

Om arbeidet

Språksystem:

Språket er snart ferdig analysert og alfabetet er så godt som bestemt. Det gjenstår mye arbeid med lese-og-skriveopplæring på det nye skriftspråket.

Bibeloversettelse:

• Markus- og Lukasevangeliet er oversatt og konsulentsjekket
• Oversettelse av Johannesevangeliet og Apostlenes gjerninger pågår (08 2019)

Annet:

Et sett med nesten 100 muntlige bibelhistorier er spilt inn på lydfil, i tillegg til flere kristne sanger på lokalspråket.

Illustrasjonsfoto