Asia – sør

Prosjektfakta

Land:
Språk:                                  Sensitivt prosjekt
Lesekyndighet:

Samarbeid:
Prosjektansvarlig:
Andre:

 

Prosjektbeskrivelse

Dette er et svært sensitivt prosjekt der vi må begrense informasjonen til et minimum av sikkerhetsmessige årsaker. En norsk utsending bor og jobber i den sørlige delen av Asia.

Kristne i denne folkegruppen har lenge bedt om å få Bibelen på språket sitt.

 

Arbeidet

Språksystem: Arbeidet med språklæring og analyse av språket er mer eller mindre ferdig

Bibeloversettelse: Teamet har startet oversettelsesarbeidet

Annet:

 

Foto: Et lite utvalg av utsendingens verktøy