Totalt hjelper vi 734 225 enkeltmennesker i Segenområdet

Hvorfor Segen?

Det er et stort behov for mormålsbasert opplæring og utvikling av skolemateriell på morsmålene i regionen. Vi jobber i fem minoritetsgrupper som alle bor sør i Etiopia. Forskning viser at de som ikke har undervisning på et språk de forstår godt de første årene på skolen også henger etter i videre læring, i alle fag. Det er alltid de mest sårbare gruppene som rammes, men det vil vi gjøre noe med!

Hva gjør vi?

Vi jobber for at flere skoler skal ta i bruk mormålsbasert og flerspråkelig opplæring (MTB MLE) i skolen de første årene. Vi jobber for:

1. Skape bevissthet om fordelene ved MTB MLE, samt øke lokal støtte for utdannelse
2. Utdanne lokale lærere til å skrive og produsere tekstbøker og veiledningsbøker for lærere ved MTB MLE på grunnskolenivå
3. Utdanne lokale lærere og implementere MTB MLE pilot-klasser på grunnskolenivå
4. Utdanne lokale lærere til å produsere morsmålsbasert lesemateriell på ulike nivåer innen grunnskolen
5. Utarbeide og produsere trespråkelig skoleordbok for hvert av de 5 språkene
6. Printe og distribuere nødvendige bøker for MTB MLE pilot-klasser, nivåtilpasset lesemateriell for pilot-skoler, samt ordbøker
7. Teknisk støtte til Teacher Training Colleges (TTC) i deres arbeid med å utvikle og å vedlikeholde morsmålsbasert utdanning

Materiell på mormålet

Forventet resultat

1. Alle språkgruppene er aktivt involvert i utviklingen av morsmålsbasert skolemateriell i Segen Area People’s Zone
2. Språkgruppene og de lokale myndighetene samarbeider i utviklingen av skolemateriell for MTB MLE
3. MTB MLE-programmene er utvidet til, og overtatt av statlige skoler for Ale, Dirashe og Konso-talende
4. MTB MLE-programmene gir økt læring for Ale, Dirashe og Konso-talende
5. Nivåbasert lesemateriale er tilgjengelig og gir økt læringsforståelse på morsmålet (alle 5 språk)
6. En trespråkelig skoleordbok (morsmål – amharisk – engelsk) er tilgjengelig på alle 5 språkene, og styrker språkidentiteten
7. MTB MLE-metoden og -materiellet øker ferdighetene og kompetansen til lærerne i Segen-sonen

20190226_101106
Barn slipper å være redde når læreren stiller spørsmål i timen når de forsår hva som sies.

ØKONOMI

Søknadsbeløpet for perioden 2018-2022:
Norad:        Kr 3 809 876 (90%)
Wycliffe:     Kr    423 319
Totalt:         Kr 4 233 194

Støtt Segen-prosjektet

  • Bankkonto: 3000.20.75047
  • Vipps: 520 000, merk gaven «bistand»
  • Fastgiver: Signer AvtaleGiro 

Bilder fra prosjektet