Prosjekt: Segen

 

Prosjektfakta

Prosjektnavn:                    Mother Tongue Based Multilingual Education (MTB MLE) in the Segen Area People’s Zone

Område:                              Segen Area People’s Zone, Region for sørlige nasjoner, nasjonaliteter og folk, Etiopia
Språk:                                   Konso, Ale, Dirashe, Koore, Burji
Folkegrupper:                   Konso, Ale, Dirayta, Koorete, Burji
Befolkningsstr.                 734 225 (totalt – alle 5 folkegruppene)
Samarbeidspartner:      SIL Ethiopia

Figur 1. Administrative regioner og soner i Etiopia
Figur 2. Detaljkart over de involverte språkene for SAPZ (Segen Area Peoples Zone)

 

 

Prosjektbeskrivelse

Målgruppe: Barn i skolealder, menn og kvinner i Segen-sonen.

Målplan: Ale, Dirashe og Konso skal implementere morsmålsbasert flerspråkelig utdanning (MTB MLE) av god kvalitet i statlige skoler, samt, sammen med Burji og Koorete, utvikle og bruke morsmålsbasert tilleggsmateriell for leseopplæring.

Forventet resultat:
1. Alle språkgruppene er aktivt involvert i utviklingen av morsmålsbasert skolemateriell i Segen Area People’s Zone
2. Språkgruppene og de lokale myndighetene samarbeider i utviklingen av skolemateriell for MTB MLE
3. MTB MLE-programmene er utvidet til, og overtatt av statlige skoler for Ale, Dirashe og Konso-talende
4. MTB MLE-programmene gir økt læring for Ale, Dirashe og Konso-talende
5. Nivåbasert lesemateriale er tilgjengelig og gir økt læringsforståelse på morsmålet (alle 5 språk)
6. En trespråkelig skoleordbok (morsmål – amharisk – engelsk) er tilgjengelig på alle 5 språkene, og styrker språkidentiteten
7. MTB MLE-metoden og -materiellet øker ferdighetene og kompetansen til lærerne i Segen-sonen

Hovedaktiviteter:
1. Skape bevissthet om fordelene ved MTB MLE, samt øke lokal støtte for utdannelse
2. Utdanne lokale lærere til å skrive og produsere tekstbøker og veiledningsbøker for lærere ved MTB MLE på grunnskolenivå
3. Utdanne lokale lærere og implementere MTB MLE pilot-klasser på grunnskolenivå
4. Utdanne lokale lærere til å produsere morsmålsbasert lesemateriell på ulike nivåer innen grunnskolen
5. Utarbeide og produsere trespråkelig skoleordbok for hvert av de 5 språkene
6. Printe og distribuere nødvendige bøker for MTB MLE pilot-klasser, nivåtilpasset lesemateriell for pilot-skoler, samt ordbøker
7. Teknisk støtte til Teacher Training Colleges (TTC) i deres arbeid med å utvikle og å vedlikeholde morsmålsbasert utdanning

 

Økonomi

Søknadsbeløpet for perioden 2018-2022:
Norad:        Kr 3 809 876 (90%)
Wycliffe:     Kr    423 319
Totalt:         Kr 4 233 194

 

Støtt Segen-prosjektet

  • Bankkonto: 3000.20.75047
  • Vipps: 520 000, merk gaven «bistand»
  • Fastgiver: Signer AvtaleGiro  

 

          

         

Foto: Gerande Sikkema

 

 

Dette prosjektet er støttet av Norad gjennom Digni