Asia – sentral

Prosjektfakta

Land:
Folkegruppe str.:                       Sensitivt prosjekt
Språk:
Lesekyndighet:

Samarbeid:                                  NLM og Wycliffe Norge
Prosjektansvarlig:
Andre:

 

Prosjektbeskrivelse

Umit-prosjektet* (*pseudonymisert) er svært sensitivt, og det kan ikke avsløres videre detaljer av hensyn til sikkerheten til de involverte. Prosjektet tar for seg et språk i sentral-Asia.

En norsk utsending jobber som eksegetisk rådgiver. Han samarbeider i et team med to nasjonale oversettere og to andre eksegetiske rådgivere.

De nasjonale oversetterne lever under oppsikt av myndighetene i hjemlandet, da det ikke tillates kristen virksomhet. De kristne opplever økt forfølgelse, og mennesker fra dette landet opplever bøteleggelse, fengsling og tortur for sin tro. Oversettelsen blir høyt verdsatt.

 

Arbeidet

Bibeloversettelse:

  • Det nye testamentet er ferdig oversatt og trykket, og ble utgitt i 2004. Revisjon er under utarbeidelse.
  • Hele Bibelen ble i mai 2019 utgitt digitalt, og er nå tilgjengelig for nedlastning på app.

    Det arbeides pr idag med å få på plass innledninger, kart o.l., før endelig utgivelse i trykt format kan skje.

 

Illustrasjonsfoto