Asia – sentral

Prosjektfakta

Land:
Folkegruppe str.:                       Sensitivt prosjekt
Språk:
Lesekyndighet:

Samarbeid:                                  NLM og Wycliffe Norge
Prosjektansvarlig:
Andre:

 

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet er svært sensitivt og vi kan ikke avsløre detaljer av hensyn til sikkerheten. Prosjektet tar for seg et språk i sentral-Asia.

En norsk utsending jobber som eksegetisk rådgiver, og samarbeider med to nasjonale oversettere som bor i hjemlandet, samt to andre eksegetiske rådgivere som bor i et naboland.

De nasjonale oversetterne lever under oppsikt av myndighetene i hjemlandet, da det ikke tillates kristen virksomhet. De kristne opplever økt forfølgelse, og mennesker fra dette landet opplever bøteleggelse, fengsling og tortur for sin tro.

Oversettelsen blir høyt verdsatt.

 

Arbeidet

Språksystem:

Bibeloversettelse:

  • Det nye testamentet er ferdig oversatt og trykket, og det jobbes nå med en revisjon av denne.
  • Det gamle testamentet anslås å stå ferdig innen utgangen av 2019. Per 06 2017 gjenstår kontrollarbeid av Jeremia, Esekiel, samt noen andre mindre bøker.

 

 

Ko'rpeshe3
Illustrasjonsfoto.