Prosjektfakta

Land: Sensitivt

Folkegruppe str.: Sensitivt
Språk: Sensitivt
Lesekyndighet: Sensitivt

Samarbeid: NLM og Wycliffe Norge
Prosjektansvarlig: Sensitivt

Umit-prosjektet er svært sensitivt. Prosjektet jobber med bibeloversettelse i et språk i sentral-Asia.

Illustrasjonsfoto

Prosjektbeskrivelse

En norsk utsending jobber som eksegetisk rådgiver. Han samarbeider i et team med to nasjonale oversettere og to andre eksegetiske rådgivere.

De nasjonale oversetterne lever under oppsikt av myndighetene i hjemlandet, kristen virksomhet er ulovlig. De kristne opplever forfølgelse i form av bøteleggelser, fengsling og i verste fall tortur for sin tro. Oversettelsen blir høyt verdsatt.

 

Arbeidet

  • Det nye testamentet er ferdig oversatt og trykket. Det ble utgitt i 2004. Revisjon er under utarbeidelse.
  • I mai 2019 ble hele Bibelen tilgjengelig digitalt. Den er tilgjengelig for nedlastning på app.
  • Hele Bibelen skal leveres til trykk sommeren 2020.