Prosjektbeskrivelse:

Prosjektet tar for seg et språk i Sentral-AsiaKo'rpeshe3

Det nye testamentet er ferdig oversatt og trykket, og Det gamle testamentet anslås å stå ferdig en gang i løpet av 2018.

En norsk utsending arbeider sammen med to nasjonale oversettere som bor i hjemlandet, og to andre eksegetiske rådgivere som bor i Korea. Myndighetene i hjemlandet tillater ikke kristen virksomhet. De nasjonale oversetterne er under oppsikt av myndighetene og de risikerer forfølgelse, men Gud holder sin hånd over dem.

Nå gjenstår kontrollarbeid av Jeremia, Esekiel, samt noen andre mindre bøker. Teamet har fordelt revisjonen av NT mellom seg, og de ser for seg å klare å fullføre oversettelsen av hele Bibelen innen utgangen av 2018.