Ko'rpeshe3

Språk i Sentral-Asia. Det nye testamentet er ferdig oversatt og trykket og Det gamle testamentet er snart ferdig.

En norsk utsending arbeider sammen med to nasjonale oversettere som bor i hjemlandet, og to andre eksegetiske rådgivere som bor i Korea. Myndighetene i hjemlandet tillater ikke kristen virksomhet. De nasjonale oversetterne er under oppsikt av myndighetene og de risikerer forfølgelse, men Gud holder sin hånd over dem. Nå gjenstår kontrollarbeid av Jeremia, Esekiel og noen mindre bøker. Teamet har fordelt revisjonen av Det nye testamentet mellom seg, og de tenker at hele Bibelen kan bli ferdig innen utgangen av 2018.