Personopplysninger

Vi behandler alle opplysninger om våre givere – som navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og bidrag som er gitt – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og til å drive informasjon og innsamling av midler for Wycliffe Norge. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av (frivillig) innrapportering av skattefradrag.

Unødvendige opplysningene vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. Behandlingsansvarlig er daglig leder, Agnes M. Lid.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Du kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes.

Du kan kontakte vår giverservice på tlf 22 93 27 80 eller epost info@wycliffe.no dersom du vil rette feil i navn og adresse, endre type eller antall henvendelser, inngå faste giveravtaler eller for å be om å bli slettet.