Personvern

Vi behandler alle opplysninger om våre givere – så som navn, adresse, epostadresse, telefonnr., fødselsnr. kjønn, historisk tilknytning, og bidrag som er gitt – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov, og til å drive informasjon og innsamling av midler for Wycliffe Norge. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8, jf. personvernforordningens Art. 6 nr. 1 (b). Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art. 6 nr. 1 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med unntak av (frivillig) innrapportering av skattefradragsberettigede gaver (Art. 6 nr.1 (c)), samt adresseutveksling i forbindelse med utsendelse av vårt kvartalsvise magasin, Wycliffe:nytt.

Personopplysninger som avgis på våre nettsider i forbindelse med kjøp og donasjoner blir lagret, og cookies blir brukt for å gi den besøkende best mulig kundeopplevelse og service, jf. lov om elektronisk kommunikasjon.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. Behandlingsansvarlig er daglig leder, Agnes M. Lid.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Du kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn, retting, sletting, begrensning og utlevering av opplysninger som er registrert. Behandling i strid med reglene gir den registrerte rett til å klage til Datatilsynet.

Wycliffe oppdaterer jevnlig adresser og telefonnumre til partnere og støttespillere på basis av offentlige kilder og i direkte kontakt med den enkelte.

Du kan kontakte vår giverservice på tlf. 22 93 27 80 eller epost finance@ wycliffe.no dersom du vil rette feil i navn og adresse, endre type eller antall henvendelser, inngå faste giveravtaler, ønsker innsyn i egne personopplysninger, eller for å be om å bli slettet.

 

Wycliffe
Postboks 6625 St. Olavs plass
0129 Oslo