Parkari- Wycliffes største bistandsprosjekt

Prosjektet hjelper 55 000 barn, kvinner og menn fra Parkarifolket sørøst i Pakistan.
Hvorfor parkari?

Parkarifolket er en lavkaste hindu minoritetsgruppe der kun 5% av menn og 1% av kvinner kan lese og skrive, noe som kompliserer livene deres på mange måter. Vår lokale samarbeidspartner bygger skoler i landsbyene der barna får morsmålsbasert flerspråklig utdanning. Gjennom MLE (multilingual eduaction) bygges en solid bro fra morsmålet over til regional- og nasjonalspråk. Dette sikrer barna et godt grunnlag for videre utdanning og en bedre fremtid.

Hva gjør vi?

Tradisjonelt har nesten ingen i denne folkegruppen fått skolegang, og i hvert fall ikke jenter. Dette er i ferd med å endre seg. Informasjonskampanjer har ført til flere jenter i skolene. Nå er 38% av elevene i lansbyskolene jenter, og tallet øker. Prosjektet driver også med voksenopplæring, yrkesopplæring, brønnbygging, helseopplysning og mye, mye mer.

Prosjektet gir håp til folket!. Et håp om at de kan jobbe seg ut av fattigdom og skape en bedre fremtid for sine barn og barnebarn.

Støtt Parkari-prosjektet

  • Bankkonto: 3000.20.75047
  • Vipps: 520 000, merk gaven «bistand»
  • Fastgiver: Signer AvtaleGiro 
Prosjektet er støttet av Norad gjennom Digni, derfor utløser din gave 90% støtte fra Norad.

Aktuelle artikler fra arbeidet