São Tomé, Angola, Mosambik

 

 

Prosjektfakta

Land:                                           São Tomé, Angola, Mosambik
Språk:                                         Forro m.fl. (11 tilsammen)
Befolkningsstr.                        5.000 – 1.500.000

Samarbeid:                               Wycliffe og The Seed Company
Feltkoordinator:                     Oddmund Pettersen

 

Forro-språket:                           (69.900) Adelásio (prosjektkoordinator, pastor). Team: Euridice, Joaquim, Leonel, Quissanguela
Angolar-språket:                      (5.000) Team: Ausenda, Igido, Ludger, Mario, Tomé, Wilson

Nyaneka-Mwila-språket:       (600.000) Team: Abraão, Joaquim, Tchatua
Songo-språket:                         (50.000) Team: Ernesto, Esmael, Estevão
Kimbundu-cluster:                  (950.000) Team: Firmino, Domingos, Manuel

Chuwabo-språket:                   (947.000) Team: Alberto, Sulude, Victor
Akoti-språket:                            (97.000) Team: Assane, José
Sena-språket:                            (1.500.000) Team: Alberto, Arcanjo, João, Nhazeze, Silva
Nyungwe-språket:                   (420.000) Team: Semu (pastor), Bata (pastor), Bernardino
Meetto-språket:                        (1.200.000) Team: Jacob (pastor), Martinho (pastor), Goncalves (pastor), Amisse
Makonde-språket:                   Team:

 

Prosjektbeskrivelse

Disse prosjektene omfavner det portugisisktalende Afrika, og er veiledet av Oddmund Pettersen.

Oddmund har tittelen Field Coordinator i The Seed Company (en av organisasjone i Wycliffe-alliansen) og fungerer som koordinator for 11 ulike språkgrupper i regionen. Disse befinner seg alle i de portugisisktalende landene:

  • São Tomé (Forro, Angolar)
  • Angola (Nyaneka-Mwila, Songo, Kimbundu-cluster)
  • Mosambik (Chuwabo, Akoti, Sena, Nyungwe, Meetto, Makonde)

Oddmund har kontor fra Norge. Kommunikasjon med oversetterteamene skjer via e-post, Skype og telefon, ved siden av årlige feltvisitter for å følge opp de lokale oversetterne.

Morsmålsoversetterne driver prosjektene i samarbeid med lokale organisasjoner.

 

 

STØTT PROSJEKTET ØKONOMISK

Fast givertjeneste: Signer elektronisk   

Enkeltgave: Bankkonto 3000.15.45546 merket «Oddmund Pettersen»

 

 

 

Artikkel: Det nye testamentet på makhuwa-meetto i 2020 s. 4-7 (2018)

Artikkel: Bibeloversettelse på nye måter s. 6-9 (2015)

 

 

Foto: Prosjektkoordinator Oddmund Pettersen

 

Språkstyrke

Under vises hvor sterkt et språk anses å være. Hver sorte prikk illustrerer ett av verdens språk (7.097 forskjellige språk)

0 = Ekstremt sterkt, 10 = ekstremt svakt (utdøende)

Lilla: Svært sterkt og institusjonalisert
Blå: Sterkt
Grønn: Middels sterkt. Språket er ustandardisert
Gul: Noe svakt, men blir brukt også av de nyere generasjonene

Graf fra Ethnologue.com: Meetto-språket.