Prosjektfakta

Land:                São Tomé, Angola, Mosambik, Guinea-Bissau
Språk:               Songo m.fl.
Befolkningsstr. 5.000 – 1.500.000

Samarbeid:      Wycliffe og Seed Company
Utsending:       Oddmund Pettersen

Prosjektbeskrivelse

Oddmund er leder for feltprosjekter for omtrent 14 språk i portugisisk-talende Afrika. 

Oddmund jobber fra Norge. Kommunikasjon med oversetterteamene skjer via e-post, Skype og telefon, ved siden av jevnlige besøk til språkområadene for å følge opp de lokale oversetterne og partnerorganisasjonene.

Morsmålsoversetterne driver prosjektene i samarbeid med lokale organisasjoner.

Noen av språkprosjektene Oddmund koordinerer

Nyaneka-Mwila-språket:  (600.000)    
Songo-språket: (50.000)    
Kimbundu-cluster (4 språk):   (950.000)   
Akoti-språket:(97.000)      
Sena-språket:   (1.500.000) 
Meetto-språket:(1.200.000)
Makonde-språket: (457.000)  
Forro-språket: (50.000)
Angolar-språket: (10.000)

Hør litt om angolar- og forro-språkene, snakket i São Tomé: