Prosjektbeskrivelse:

Dette prosjektet omfavner det portugisisktalende Afrika, og er ledet av Oddmund Pettersen.

Oddmund er Field Coordinator i The Seed Company og fungerer som koordinator for til sammen 11 ulike språkgrupper i regionen. Disse befinner seg alle i de portugisisktalende landene:

  • Angola
  • Mosambique
  • São Tomé

Prosjektleder har kontor fra Norge, men reiser stadig ut på feltvisitter for å følge opp de lokale oversetterne.