São Tomé, Angola, Mosambik

 

 

Prosjektfakta

Land:                                               São Tomé, Angola, Mosambik
Språk:                                             Songo m.fl. (10 til sammen)
Befolkningsstr.                            5.000 – 1.500.000

Samarbeid:                                   Wycliffe og Seed Company
Feltkoordinator:                         Oddmund Pettersen

 

Nyaneka-Mwila-språket:          (600.000)    Team: Abraão, Joaquim, Tchatua
Songo-språket:                            (50.000)       Team: Ernesto, Esmael, Estevão
Kimbundu-cluster (4 språk):   (950.000)    Team: Abel, Firmino, Domingos, Manuel

Akoti-språket:                                (97.000)      Team: Assane, José, Kabila, Chale
Sena-språket:                                (1.500.000) Team: Alberto, João, Nhazeze, Silva, Eva, Luis
Meetto-språket:                            (1.200.000) Team: Jacob, Martinho, Amisse
Makonde-språket:                        (457.000)    Team: Chitungolo, Simão, Neves

 

Prosjektbeskrivelse

Disse prosjektene omfavner det portugisisktalende Afrika, og er veiledet av Oddmund Pettersen.

Oddmund har tittelen Field Coordinator i Seed Company (en av organisasjone i Wycliffe-alliansen) og fungerer som koordinator for 10 ulike språkgrupper i regionen. Disse befinner seg alle i de portugisisktalende landene:

  • São Tomé (Santome, Angolar og flere). Starter opp igjen i 2021.
  • Angola (Nyaneka-Mwila, Songo, Kimbundu-cluster)
  • Mosambik (Akoti, Sena, Meetto, Makonde)

Oddmund har kontor fra Norge. Kommunikasjon med oversetterteamene skjer via e-post, Skype og telefon, ved siden av årlige feltvisitter for å følge opp de lokale oversetterne og partnerorganisasjonene.

Morsmålsoversetterne driver prosjektene i samarbeid med lokale organisasjoner.

 

 

STØTT PROSJEKTET ØKONOMISK

Fast givertjeneste: Signer elektronisk   

Enkeltgave: Bankkonto 3000.15.45546 merket «Oddmund Pettersen»

 

 

Artikkel: Det nye testamentet på makhuwa-meetto i 2020 s. 4-7 (2018)

Artikkel: Bibeloversettelse på nye måter s. 6-9 (2015)

Artikkel: Stavanger Aftenblad (2015)

 

 

Foto: Prosjektkoordinator Oddmund Pettersen

 

Språkstyrke

Under vises hvor sterkt et språk anses å være. Hver sorte prikk illustrerer ett av verdens språk (7.097 forskjellige språk)

0 = Ekstremt sterkt, 10 = ekstremt svakt (utdøende)

Lilla: Svært sterkt og institusjonalisert
Blå: Sterkt
Grønn: Middels sterkt. Språket er ustandardisert
Gul: Noe svakt, men blir brukt også av de nyere generasjonene

Graf fra Ethnologue.com: Meetto-språket.