Madagaskar

Prosjektfakta

Land:                              Madagaskar
Språk:
Lesekyndighet:

Samarbeid:
Prosjektansvarlig:      Fiaraha-miasa Lioka
Utsending(er):             Cecilie og Stephen Thomas

 

 

Prosjektbeskrivelse

Cecilie og Stephen reiser i disse dager ut (sept. 2019) for Wycliffe til Madagaskar der de skal jobbe for en gassisk bibeloversettelsesorganisasjon, Fiaraha-miasa Lioka.

Det første året vil i hovedsak gå til språklæring.

Den lokale oversetterorganisasjon er for tiden involvert i rundt 10 bibeloversettelsesprosjekter i Madagaskar. Planen deres er å systematisk ta for seg alle de 22-24 språkvariasjonene som har blitt identifisert i landet.

Oversettelsesprosjektene starter, i likhet med mange andre oversettelsesarbeider rundt om i verden, med å oversette Lukasevangeliet, og deretter Jesus-filmen.

Arbeidet skjer på grasrotnivå, utført av lokale morsmålsarbeidere – bistått av konsulenter med ulik bakgrunn og ekspertise. Alle prosjektene er startet på bakgrunn av at gruppene selv har hatt et ønske om å få Bibelen på sitt eget språk, eller et språk de forstår tilnærmet like godt.

 

 

Arbeidet

Den foreløpige planen for de første årene:

  • Cecilie: Undervisning av bibelsk kultur og kontekst for forskjellige oversetterteam
  • Stephen: Logistikk, administrasjon og IT

 

 

Støtt prosjektet økonomisk

Fastgiver: Signer elektronisk  

Enkeltgave: Bankkonto 3000.15.45546 merket «Thomas»