Prosjektfakta

 

Land:                     Madagaskar
Språk:                    Flere språk

Samarbeid:           Fiaraha-miasa Lioka
Utsendinger:         Cecilie og Stephen Thomas

Støtt prosjektet

Enkeltgave: Bankkonto 3000.15.45546 merket "Thomas"

Prosjektbeskrivelse

Cecilie og Stephen jobber for den gassiske bibeloversettelsesorganisasjonen, Fiaraha-miasa Lioka.

Ut 2020 vil de hovedsakelig jobbe med språklæring,

Den lokale oversetterorganisasjon er for tiden involvert i rundt 10 bibeloversettelsesprosjekter i Madagaskar. Planen deres er å systematisk ta for seg alle de 22-24 språkvariasjonene som har blitt identifisert i landet.

Oversettelsesprosjektene starter, i likhet med mange andre oversettelsesarbeider rundt om i verden, med å oversette Lukasevangeliet, og deretter Jesus-filmen.

Arbeidet skjer på grasrotnivå, utført av lokale morsmålsarbeidere – bistått av konsulenter med ulik bakgrunn og ekspertise. Alle prosjektene er startet på bakgrunn av at gruppene selv har hatt et ønske om å få Bibelen på sitt eget språk, eller et språk de forstår tilnærmet like godt.

Den foreløpige planen for de første årene:

  • Cecilie: Undervisning av bibelsk kultur og kontekst for forskjellige oversetterteam
  • Stephen: Logistikk, administrasjon og IT