Kenya

Prosjektfakta

Prosjektnavn:
Land:                            Kenya
Befolkningsstr.
Språk:

Samarbeid:                 Wycliffe Norge, BTL Kenya
Utsending:                  Maria Stølen

 

Prosjektbeskrivelse

Tanzania:
Maria skulle i utgangspunktet reise ut i juli 2018 til Tanzania, der hun skulle jobbe som lingvist i Mbeya-prosjektet for vår samarbeidspartner SIL. Prosjektet hun skulle bli en del av tar for seg arbeid innen språkutvikling, alfabetisering og bibeloversettelse. Mbeya-prosjektet er et klyngeprosjekt bestående av 13 språk sørvest i landet.

Kenya:
På grunn av vanskeligheter med arbeidstillatelse og visum i Tanzania, har Maria i stedet valgt å reise til Nairobi, Kenya. Høsten 2018 hadde hun et opphold på 3 måneder hvor hun gjorde lingvistisk analyse. Her hadde hun en slags «praksis», der målet var å lære fra arbeidet som skjer der, og å bidra i språkanalyse-arbeidet. Maria har nettopp reist ut på et nytt 3-månedersopphold i Nairobi (01 2019).

Bibeloversettelsesarbeidet i Kenya er drevet av vår partnerorganisasjon fra Wycliffe Global Alliance, BTL (Bible Translation & Literacy of East Africa). Mange av språkene i Kenya hører til bantus-språkfamilien og er dermed i slekt med mange av språkene i Tanzania. På nasjonalnivået er swahili og engelsk de mest brukte språkene, på samme måte som i Tanzania.

 

 

Nyhetsbrev: Abonnér

Artikkel: Maria Stølen skal til Tanzania s. 14 (2018)

 

Støtt prosjektet økonomisk

Fastgiver: Signer elektronisk  

Enkeltgave: Bankkonto 3000.15.45546 merket «Maria Stølen»