Asia – øst

Prosjektfakta

Land:
Folkegruppe str.:                  Sensitivt prosjekt
Språk:
Lesekyndighet:

Samarbeid:
Prosjektansvarlig:
Andre:

 

Prosjektbeskrivelse

K-prosjektet er et sensitivt prosjekt der vi av sikkerhetsmessige grunner ikke kan gå ut med navn på landet, språket eller utsendingene. Et norsk ektepar har jobbet med dette språket i mange år.

 

Arbeidet

Bibeloversettelse: Teamet har utgitt fire hefter med følgende bibeldeler:

  • 1. Mosebok + Jona
  • Lukasevangeliet + Apostlenes gjerninger
  • Johannesevangeliet
  • 8 Paulus-brev

Det er også laget en mobilapp med både tekst og lydopptak av disse bibeldelene + Markusevangeliet, Galaterbrevet og Jakobs brev. Alle disse bibeldelene + 2. Mosebok og Matteusevangeliet er dessuten tilgjengelig på en egen nettside.

Annet: Jesus-filmen og flere andre bibelfilmer er også blitt dubbet til K-språket og distribuert via DVD’er, minnekort for smarttelefoner og nevnte nettside.

 

 

Støtt prosjektet økonomisk

Fast givertjeneste: Signer elektronisk  

Enkeltgave: Bankkonto 3000.15.45546 merket «K-prosjektet»

 

Illustrasjonsfoto