Prosjektfakta

Land:                     Sensitivt
Folkegruppe str.:   Sensitivt 
Samarbeid:            SIL og Wycliffe Norge
Prosjektansvarlig: Et norsk ektepar

K-prosjektet er et sensitivt prosjekt der vi grunnet sikkerhet  ikke kan gå ut med navn på landet, språket eller utsendingene. 

Hvor mye gjenstår? 

Teamet regner med at de innen få år er ferdig med Det nye testamentet i tillegg til utvalgte tekster fra Det gamle testamente. Mange tekster er det jobbet med utkast til, en del er sjekket av språkgruppen for forståelsessjekk og venter på å bli sjekket av en ekstern konsulent.

Se videoen for å forstå litt mer av oversettelsesprosessen

Til nå har det blitt utgitt fire hefter med følgende bibeldeler:

    • 1. Mosebok + Jona
    • Lukasevangeliet + Apostlenes gjerninger
    • Johannesevangeliet
    • 8 Paulus-brev

Det er også laget en mobilapp med både tekst og lydopptak av disse bibeldelene + Markusevangeliet, Galaterbrevet og Jakobs brev. Alle disse bibeldelene + 2. Mosebok og Matteusevangeliet er dessuten tilgjengelig på en egen nettside.

Annet: Jesus-filmen og flere andre bibelfilmer er også blitt dubbet til K-språket og distribuert via DVD’er, minnekort for smarttelefoner og nevnte nettside.