Prosjektfakta

Land:                     Sensitivt
Folkegruppe str.:   Sensitivt 

Samarbeid:            SIL og Wycliffe Norge
Utsendinger:          Et norsk ektepar

 

Prosjektbeskrivelse

K-prosjektet er et sensitivt prosjekt der vi grunnet sikkerhet  ikke kan gå ut med navn på landet, språket eller utsendingene. 

Teamet regner med at de innen få år er ferdig med Det nye testamentet i tillegg til utvalgte tekster fra Det gamle testamente. Mange tekster er det jobbet med utkast til, en del er sjekket av språkgruppen for forståelsessjekk og venter på å bli sjekket av en ekstern konsulent.

Til nå har det blitt utgitt fire hefter med følgende bibeldeler:

    • 1. Mosebok + Jona
    • Lukasevangeliet + Apostlenes gjerninger
    • Johannesevangeliet
    • 8 Paulus-brev

Det er også laget en mobilapp med både tekst og lydopptak av disse bibeldelene + Markusevangeliet, Galaterbrevet og Jakobs brev. Alle disse bibeldelene + 2. Mosebok og Matteusevangeliet er dessuten tilgjengelig på en egen nettside.

Annet: Jesus-filmen og flere andre bibelfilmer er også blitt dubbet til K-språket og distribuert via DVD’er, minnekort for smarttelefoner og nevnte nettside.