Asia – øst

Prosjektfakta

Land: Sensitivt

Folkegruppe str.: Sensitivt
Språk: Sensitivt
Lesekyndighet: Sensitivt

Samarbeid: SIL og Wycliffe Norge
Prosjektansvarlig: Sensitivt

Prosjektbeskrivelse

K-prosjektet er et sensitivt prosjekt der vi av sikkerhetsmessige grunner ikke kan gå ut med navn på landet, språket eller utsendingene. Et norsk ektepar har jobbet med dette språket i mange år.

Arbeidet

Bibeloversettelse: Teamet har utgitt fire hefter med følgende bibeldeler:

    • 1. Mosebok + Jona
    • Lukasevangeliet + Apostlenes gjerninger
    • Johannesevangeliet
    • 8 Paulus-brev

 

Det er også laget en mobilapp med både tekst og lydopptak av disse bibeldelene + Markusevangeliet, Galaterbrevet og Jakobs brev. Alle disse bibeldelene + 2. Mosebok og Matteusevangeliet er dessuten tilgjengelig på en egen nettside.

Annet: Jesus-filmen og flere andre bibelfilmer er også blitt dubbet til K-språket og distribuert via DVD’er, minnekort for smarttelefoner og nevnte nettside.

Støtt prosjektet økonomisk

Enkeltgave: Bankkonto 3000.15.45546 merket «K-prosjektet»