K-prosjektet: sensitivt landområde

K-landskap

Prosjektbeskrivelse:

Dette er et sensitivt prosjekt der vi verken kan gå ut med navn på språket eller utsendingene av hensyn til sikkerheten.

Et norsk ektepar har jobbet med dette språket i mange år og har nettopp fått trykt opp fire hefter med bibeldeler:

  • 1. Mosebok + Jona
  • Lukasevangeliet + Apostlenes gjerninger
  • Johannesevangeliet
  • 7 Paulus-brev

Bibeldelene og flere bibelfilmer på k-språket som er utgitt tidligere, er også tilgjengelig på en egen k-nettside