Bibeloversettelse

Wycliffes formål er å bidra til at bibeloversettelse, lese- og skriveopplæring, språkforskning og relatert utviklingsarbeid finner sted blant folkegrupper som har behov for det.

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance. I overkant av 100 organisasjoner utgjør dette fellesskapet. Globalt er Wycliffe involvert i nærmere 2000 oversettelsesprosjekter i dag.

Wycliffe sine prosjekter innebærer ofte:

  • utvikling av skriftsystem
  • lese- og skriveopplæring
  • styrking av folks rettigheter, identitet og kultur
  • bibeloversettelse
 


Tenk om Bibelen ikke fantes på det språket du bruker til daglig

Alle, uansett etnisitet og språk, burde ha Bibelen oversatt til sitt eget språk. Ingen burde behøve å lære seg et annet språk for å få tilgang til det Bibelen formidler! 

Det er spesielt å oppleve mennesker som for aller første gang får høre Gud snakke et språk de virkelig forstår. Bibelen har blitt deres egen. Den er ikke lenger bare andres eiendom.