Om organisasjonen

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance. Sammen utgjør vi nærmere 100 organisasjoner, og står bak rundt 80% av alle dagens bibeloversettelsesprosjekter på verdensbasis.

Wycliffe er en spesialistorganisasjon med god kompetanse innen mange fagfelt. Våre utsendinger besitter høy faglig ekspertise innen blant annet eksegese, lingvistikk og bibeloversettelse.

Status pr. 06 2017 for Wycliffe Norge:

  • 13 aktive utsendinger
  • 18 språk
  • 10 land

Mange av våre utsendingene er engasjert i både språkutvikling og bibeloversettelse. Vi samarbeider med menigheter og organisasjoner om utsendelse av personell. Internasjonalt har Wycliffe mer enn 6000 utsendinger, i tillegg til tusenvis av andre medarbeidere og støttepartnere. I samarbeid med Norad støtter Wycliffe Norge også to bistandsprosjekter i Pakistan.

Forestill deg å ha en gudstjeneste uten tekstlesing og liturgi på norsk. At Bibelen ikke fantes på det språket vi bruker til daglig. En slik situasjon opplever mange kristne som tilhører språklige minoriteter rundt omkring i verden.

Vi arbeider for at alle mennesker skal få mulighet til å lese Guds ord på morsmålet sitt, og vi har derfor spesialisert oss på språkarbeid og bibeloversettelse. Ingen skal behøve å lære seg et annet språk for å få tilgang til det Bibelen formidler!

Wycliffes prosjekter innebærer ofte

  • utvikling av skriftsystem
  • lese- og skriveopplæring
  • styrking av folks rettigheter, identitet og kultur
  • bibeloversettelse

Dette er samfunnsutvikling og misjon, hånd i hånd!

 

Vi har et nært og godt samarbeid med Det Norske Bibelselskap og norske misjonsorganisasjoner. Andre samarbeidspartnere:

 

SIL International

The Seed Company

Digni

NORME