Hvem vi er

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance. Sammen utgjør vi over 120 organisasjoner, og står bak rundt 80% av alle dagens bibeloversettelsesprosjekter på verdensbasis.

 

Vårt formål

Wycliffes formål er å bidra til at bibeloversettelse, lese- og skriveopplæring, språkforskning og relatert utviklingsarbeid finner sted blant folkegrupper som har behov for det. Wycliffe er en spesialistorganisasjon med god kompetanse innen mange fagfelt, og våre utsendinger besitter høy faglig ekspertise innen blant annet eksegese, lingvistikk og bibeloversettelse.

Status pr. 06 2017 for Wycliffe Norge:

  • 13 aktive utsendinger
  • 18 språk
  • 10 land

Mange av våre utsendinger er engasjert i både språkutvikling og bibeloversettelse. Vi samarbeider med menigheter og organisasjoner om utsendelse av personell. Internasjonalt har Wycliffe Global Alliance mer enn 6000 utsendinger, i tillegg til tusenvis av andre medarbeidere og støttepartnere. Wycliffes prosjekter innebærer ofte

  • utvikling av skriftsystem
  • lese- og skriveopplæring
  • styrking av folks rettigheter, identitet og kultur
  • bibeloversettelse

 

Navnet – et symbol

Navnet «Wycliffe» er et historisk navn med symbolsk betydning. På 1300-tallet, nesten 200 år før reformasjonen, tok John Wycliffe, teolog og professor ved universitetet i Oxford i England, initiativ til å oversette hele Bibelen til engelsk for aller første gang. På den tiden var det sterk motstant mot at den vanlige mann og kvinne skulle ha Bibelen på sitt eget språk. John Wycliffes navn er et symbol på visjonen om at Bibelen må oversettes om alle skal kunne forstå den.

 

Hvorfor er oversettelse viktig?

Forestill deg å ha en gudstjeneste uten tekstlesing og liturgi på norsk. At Bibelen ikke fantes på det språket vi bruker til daglig. En slik situasjon opplever mange kristne som tilhører språklige minoriteter rundt omkring i verden. I Wycliffe mener vi at alle, uansett etnisitet og språk, burde ha rett til å ha Bibelen på sine egne språk. Gud er alles Far, og ingen mennesker skulle behøve å måtte lære seg et annet språk for å få tilgang til det Bibelen formidler. Det er spesielt å oppleve mennesker som for aller første gang får høre Gud snakke et språk de virkelig forstår. Bibelen har blitt deres egen. Den er ikke lenger bare andres eiendom.

Wycliffes arbeid dreier seg om hele mennesket; En åndelig dimensjon gjennom bibeloversettelse og en menneskelig og diakonal dimensjon gjennom det språkvitenskapelige og bistandsmessige arbeidet. Dette er samfunnsutvikling og misjon, hånd i hånd!

Arbeidet utføres hovedsakelig gjennom organisasjonen SIL International eller gjennom andre lokale og internasjonale samarbeidspartnere.

I samarbeid med Norad støtter Wycliffe også to bistandsprosjekter i Pakistan, samt et prosjekt i Etiopia.