Om oss og vårt formål

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon tilsluttet Wycliffe Global Alliance. I overkant av 100 organisasjoner utgjør dette fellesskapet. Sammen er vi involvert i rundt 80% av bibeloversettelsesprosjektene som skjer i verden i dag.

Wycliffes formål er å bidra til at bibeloversettelse, lese- og skriveopplæring, språkforskning og relatert utviklingsarbeid finner sted blant folkegrupper som har behov for det.

Våre utsendinger har faglig ekspertise blant annet innen eksegese, lingvistikk og bibeloversettelse.

Status 2021

 

Hvorfor er oversettelse viktig?

Forestill deg å ha en gudstjeneste uten tekstlesing og liturgi på norsk. At Bibelen ikke fantes på det språket vi bruker til daglig. En slik situasjon opplever mange kristne som tilhører språklige minoriteter rundt omkring i verden. I Wycliffe mener vi at alle, uansett etnisitet og språk, burde ha rett til å ha Bibelen på sine egne språk. Gud er alles Far, og ingen mennesker skulle behøve å måtte lære seg et annet språk for å få tilgang til det Bibelen formidler. Det er spesielt å oppleve mennesker som for aller første gang får høre Gud snakke et språk de virkelig forstår. Bibelen har blitt deres egen. Den er ikke lenger bare andres eiendom.

Wycliffes arbeid handler om hele mennesketː En åndelig dimensjon gjennom bibeloversettelse og en menneskelig gjennom språkvitenskap og bistand. Dette er samfunnsutvikling og misjon, hånd i hånd!

I tillegg støtter vi morsmålsbasert bistand, der lokalspråket blir brukt som en resurs til samfunnsutvikling.

Arbeidet utføres i samarbeid med SIL International og andre lokale og internasjonale organisasjoner. 

Hva gjør Wycliffe?

Wycliffe sine prosjekt innebærer ofte:

  • utvikling av skriftsystem
  • lese- og skriveopplæring
  • styrking av folks rettigheter, identitet og kultur
  • bibeloversettelse

Les mer om hva som inngår i arbeidet vårt.