Kirkeoffer

Kirkeoffer og kollekter fra menigheter

Dersom din menighet ønsker å gi en gave til Wycliffes arbeid med bibeloversettelse, er vi meget takknemlige for det. Vi er helt avhengig av støtte fra kirker og enkeltpersoner for å fortsette arbeidet mot visjonen om at alle folk skal få lese Bibelen på sitt hjertespråk.

Mer informasjon om konkrete prosjekter finnes under fanen Prosjektkatalog, eller ved  å ta kontakt med kontoret.

Merk menighetens gave med

  • Menighetens navn
  • Dato for kollekten
  • Konto: 3000.15.45546

 

Forslag til presentasjon av Wycliffe til opplesning under gudstjeneste:

 

Bokmål
Wycliffe arbeider for at alle mennesker skal få tilgang til Bibelen på sitt eget språk. Fortsatt har flere hundre millioner mennesker ingen bibeldel på sitt morsmål. De fleste av disse har heller ikke skriftspråk, og kan ikke lese og skrive.

Wycliffe Norge er for tiden engasjert i språkutvikling og bibeloversettelse i 12 folkegrupper. Vi samarbeider med menigheter og organisasjoner om utsendelse av personell.

Menighetens gave bidrar til at Wycliffe kan fortsette arbeidet for at Bibelen skal bli tilgjengelig for alle folk og språk.

Mange takk!

 

Nynorsk
Wycliffe arbeider for at alle menneske skal få tilgang til Bibelen på sitt eige språk. Framleis har fleire hundre millionar menneske ingen bibeldel på sitt morsmål. Dei fleste av desse har heller ikkje skriftspråk, og kan ikkje lese og skrive.

Wycliffe Noreg er for tida engasjert i språkutvikling og bibelomsetjing i 12 folkegrupper. Vi samarbeider med ulike kyrkjelydar og organisasjonar om å sende ut personell.

Offergåva bidreg til at Wycliffe kan halde fram i arbeidet for at Bibelen skal bli tilgjengeleg for alle folk og språk.

Mange takk!