Etiopia

Graf fra Ethnologue.com: Språkstyrke for saafi-saafi-språket. Grønn prikk viser at dette språket er middels sterkt. Alle verdens språk er representert med en prikk, der 0 indikerer styrke og 10 indikerer svakhet (utdøende).
Prosjektfakta

Land:                                Etiopia

Fokus folkegruppe:    Tqmakko (Tsamakko)
Befolkningsstr.             19.200 (2010)

Språk:                               Tqmakko (Tsamakko)
Lesekyndighet:             Ingen data tilgjengelig

Samarbeid:                     NLM, Wycliffe Norge, SIL Etiopia
Prosjektansvarlig:        Karen og Fredrik Hector
Andre:                               Yonas, Filo og Rebika

 

 

Prosjektbeskrivelse

Karen E. W. Hector og Fredrik Hector er utsendinger for NLM og Wycliffe og jobber under SIL Etiopia. De bor til vanlig i byen Hawassa i sør-Etiopia og arbeider med språklæring og analyse av tqmakko-språket og med bibeloversettelse.

Teamet består av Yonas, som har teologisk utdannelse, samt Filo og Rebika.

Familien Hector har nettopp reist ut igjen til Etiopia, etter en periode hjemme i Norge (09 2017) .

 

Arbeidet

Språksystem:

Bibeloversettelse: Lukasevangeliet er ferdig oversatt, og de jobber nå med bøkene Matteus, Markus og Apostlenes Gjerninger.

Annet:

 

Kortfilm: Om Hectors arbeid i Etiopia

Artikkel: En Tqmakko-bibel blir til (NLM)

Artikkel: Jesus-filmen på Tqamakko (side 10-13)

 

Hectors
Foto: Utsendingene Karen Elisabeth og Fredrik m. familie