Etiopia

Graf fra Ethnologue.com: Språkstyrke for saafi-saafi-språket. Grønn prikk viser at dette språket er middels sterkt. Alle verdens språk er representert med en prikk, der 0 indikerer styrke og 10 indikerer svakhet (utdøende).
Prosjektfakta

Land:                                Etiopia

Fokus folkegruppe:    Tsamakko
Befolkningsstr.             19.200 (2010)

Språk:                               Tsamakko
Lesekyndighet:             Uviss – lav

Samarbeid:                     NLM, Wycliffe Norge, SIL Etiopia
Prosjektansvarlig:        Karen Elisabet og Fredrik Hector
Andre oversettere:       Yonas Bayla, Hailu Berhanu og Rebika Chichu

 

 

Støtt prosjektet økonomisk

Fastgiver: Signer elektronisk  

Enkeltgave: Bankkonto 3000.15.45546 merket «Hector»

 

 

Prosjektbeskrivelse

Tsamakko er et språk som blir snakket av tsamakko-folket i sør-Etiopia. Inntil nylig har dette språket kun eksistert i muntlig form, uten oversettelse av Bibelens tekster.

Karen Elisabet og Fredrik Hector er utsendinger for NLM og Wycliffe, og jobber under SIL Etiopia. De har i flere år bodd i byene Hawassa og Gisma i sør-Etiopia, men flyttet i 2018 tilbake til Norge for å fortsette arbeidet herfra. Karen Elisabet jobber 20 % i prosjektet, hovedsakelig med språkanalyse og som literacy-konsulent, mens Fredrik jobber 80 % med bibeloversettelse over internett. De gjør feltvisitter ned til Etiopia etter behov (1-2 ganger i året).

Det lokale oversetterteamet består av Yonas, som har teologisk utdannelse, samt Hailu og Rebika.

 

Foto: Karen Elisabeth W. Hector. Arbeid pågår for å ferdigstille Jesusfilmen på tsamakko i 2017

 

Språksystem:

Tsamakko tilhører den kushittiske språkfamilien, og nærmere bestemt tilhører språket Dullay-gruppen som består av noen andre språk som snakkes i relativ nærhet til tsamakko. Fram til mai 2018 var tsamakko kun et muntlig språk.

Sitat fra Karen Elisabet, der hun forteller fra deres ortografiverksted i Etiopia 05 2018:

I slutten av mai fikk jeg være med på noe veldig spesielt. To SIL- kolleger og jeg var sammen med tre tsamakko-kvinner og ca. ti tsamakko-menn på kontoret vårt i Birayle. Der hadde vi ortografiverksted. I seks dager var vi sammen og formet et alfabet og skriveregler for tsamakko-språket. Det var intense dager med høylytte diskusjoner, mye latter, noe frustrasjon, mye glede og stolthet. Deltakerne forstod at de var med på noe stort, og at de var med å forme historie. Det gjenspeilet seg blant annet i navnet de ga alfabetet sitt: «Begynnelsen til tsamakko-skrift».  Hver dag kunne vi henge opp lapper med bokstaver for de ulike lydene i språket sammen med et eksempelord som har lyden enten i begynnelsen eller midt i ordet. Så fant vi bilder fra en database som representerte ordene vi hadde valgt, og endte til slutt opp med et fint produkt i form av en alfabetoversikt. Denne fikk deltagerne en utskrift av og kunne ta med seg hjem og vise andre.

Alfabetoversikt: «Begynnelsen til tsamakko-skrift»

Skriveregler på tsamakko

Følgende bokstaver fra det engelske alfabeter brukes ganske likt som i norsk og svensk: a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, r, s, t, u, w, y og z. Bokstavene c, q, v og x brukes også, men de representerer litt andre lyder enn de gjør på norsk. I tillegg brukes noen diagrafer (to-symbol) til noen spesielle lyder, f.eks. implosivene: bh, dh, gh, samt ny, sh, og ts. Det brukes ‘ (apostrof) for å lage lyden glottal plosiv – lukkelyden vi på norsk bruker før alle vokaler. Den ser slik ut i tsamakko-alfabetet: a’a

Tsamakko er et tone-språk. Det vil si at forskjellig tone i samme ord gjør at betydningen av ordet varierer. På tsamakko er det bare tonen som skiller i f.eks. perfekt og imperfekt – dvs. om en handling er avsluttet/ferdig eller om den fortsetter. Det er en vesentlig forskjell på dette, så det må vises i skrift. Å undervise folk i tone er ofte komplisert og forvirrende. Om en snakker om høye toner og lave toner og noen høye toner som uttales lavere – ja, da kan det bli vanskelig for leseren, og mange vil lett komme til å gi opp. Derfor brukes heller ~ symbolet før ordet det gjelder, for å markere at handlingen ikke er avsluttet. Symbolet ~ kan de lett finne på telefonen og på andre tastatur

Neste steg i språkarbeidet: utvikle lese- og skriveopplæringsmateriell (ABC-bok)

 

 

Bibeloversettelse (sist oppdatert okt 2018):

Ferdig oversatt og konsulentsjekket: Matteus, Markus, Johannes

Utkast til de fleste andre bøkene i NT er igangsatt. Nærmere oversikt finner du i diagrammet under:

 

Utgivelse:

  • Tsamakko bibel-app (inneholder Matteus, Markus, Johannes)
  • Jesusfilmen
  • I prosess med å planlegge utgivelse av en egen evangeliebok i trykt form

 

Annet:

 

Prosjektside NLM: Etiopia