Etiopia

Foto: Google Maps. Etiopia.
Hectors
Karen Elisabeth og Fredrik m. familie

Prosjektbeskrivelse:

Karen Elisabet Wittersø og Fredrik Hector (med barna Jonatan, Aleksander og Nikolea) er utsendinger for NLM og Wycliffe i Etiopia. De bor til vanlig i byen Gisma i Sør-Etiopia og arbeider med språklæring og analyse av tqmakko-språket og med bibeloversettelse.

Teamet består av Yonas, som har teologisk utdannelse, samt Hailu og Rebika.

Lukasevangeliet er ferdig oversatt, og de jobber nå med bøkene Matteus, Markus og Apostlenes Gjerninger.

Familien Hector er for tiden (pr 06 2017) hjemme i Norge.

Kortfilm om Hectors arbeid i Etiopia