Prosjektfakta

Land:                                Senegal
Folkegruppe:                    Saafi
Befolkningsstørrelse:       200.000 (2012)
Språk:                               Saafi-saafi
Lesekyndighet:                 1 %

Samarbeid:                       KMM, Wycliffe Norge, SIL Senegal
Prosjektansvarlig:            Jorunn og Hillebrand Dijkstra

Prosjektbeskrivelse

Jorunn og Hillebrand Dijkstra arbeider med bibeloversettelse til saafi-saafi-språket i Senegal. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med SIL Senegal.

Familien oppholder seg for tiden i Norge (pr. 06 2017) og arbeider fra hjemmekontor i Eiken, med jevnlige reiser til Senegal.

Medarbeiderne NN og NN jobber som morsmålsoversettere, mens NN står for kontrollarbeid og distribusjon av bøker.