2015.10 DSCN1322 (Large)Jorunn og Hillebrand Dijkstra med Johannes arbeider med bibeloversettelse til saafi-saafi-språket i Senegal. Hillebrand arbeider sammen med to morsmålsoversettere, Mamadou og Augustin. Aliou, en annen medarbeider, gjør kontrollarbeid og arbeider med å distribuere bøker. 

Skriftporsjoner og historier er ferdigstilt og publisert enten i trykk eller lyd (historien om Abraham og Isak, Jona, noen ordspråk og salmer,

Lukas er ferdig oversatt og vil bli publisert på internett høsten 2016. De jobber nå med å dubbe Jesus-filmen (den skal være ferdig høsten 2017), 1 og 2. Mosebok, Markus evangelium, Hebreerbrevet, Jakobs brev, Johannes evangelium og Matteus evangelium.