Senegal

Graf fra Ethnologue.com: Språkstyrke for saafi-saafi-språket. Blå prikk viser at dette språket er relativt sterkt. Alle verdens språk er representert med en prikk, der 0 indikerer styrke og 10 indikerer svakhet (utdøende).

 

Prosjektfakta

Land:                                      Senegal
Folkegruppe:                      Saafi
Befolkningsstørrelse:      200.000 (2012)
Språk:                                    Saafi-saafi
Lesekyndighet:                  1 %

Samarbeid:                          KMM, Wycliffe Norge, SIL Senegal
Prosjektansvarlig:             Jorunn og Hillebrand Dijkstra

 

 

 

Prosjektbeskrivelse

Jorunn og Hillebrand Dijkstra arbeider med bibeloversettelse til saafi-saafi-språket i Senegal. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med SIL Senegal.

Familien oppholder seg for tiden i Norge (pr. 06 2017) og arbeider fra hjemmekontor i Eiken, med jevnlige reiser til Senegal.

Medarbeiderne NN og NN jobber som morsmålsoversettere, mens NN står for kontrollarbeid og distribusjon av bøker.

 

Arbeidet

Språksystem:

Bibeloversettelse:

Annet:

 

Artikkel: Oppdatering fra Saafi-prosjektet i Senegal s. 4-7 (2017)

 

2015.10 DSCN1322 (Large)
Foto: Familien Dijkstra