Senegal: Saafi-saafi-språket

Jorunn og Hillebrand Dijkstra jobber med bibeloversettelse til saafi-saafi-språket i Senegal. Målet er å få hele Det nye testamentet klart til trykking i løpet av 2023.

Det er få kristne blant saafi-folket, men mange er interessert i å høre historier fra Bibelen på eget språk. Å oppmuntre folket til å bruke de oversatte bibeltekstene er en viktig del av prosjektet.

Jorunn og Hillebrand bor for tiden i Norge. Hillebrand jobber fra hjemmekontor og holder kontakt med saafi-teamet via internett. Tidligere gikk det mye tid til språkanalyse, utvikling av skriftspråk og lesebøker, i tillegg til å støtte oversetterteamet. Hovedfokus i prosjektet nå er bibelbruk og å fullføre oversettelsen av Det nye testamentet. 

Fakta

Område:Vest-Afrika
Folkegruppe:Saafi
Språk:Saafi-saafi
Befolkningsstørrelse:200.000 (2012)
Samarbeid:Wycliffe Norge, Lys Over Land, SIL Senegal
Utsending:Jorunn og Hillebrand Dijkstra

Status 2021

En av morsmålsoversetterne lager radioprogram der han leser bibeltekster på saafi-saafi og forklarer dem. Programmet sendes også på Facebook. Flere bibelstudiegrupper møtes regelmessig for å lære mer om det som står i Bibelen.

Oversettelsesarbeidet går fremover dag for dag, men det er mye jobb å oversette en tekst for første gang. Oversettelsesprosessen er ca. slik: Når saafi-teamet har jobbet mye med en tekst, får de sjekket at innholdet kommuniserer rett. Dette kalles en forståelsessjekk. Når de er sikre på at oversettelsen er god og at den kommuniserer godt med språkgruppen, må de få teksten sjekket av en eksegetisk konsulent. Status for oversettelse nå:

  • 1. utkast: Hele NT!
  • 2. utkast: 2. Korinterbrev
  • 3. utkast: 1. Korinterbrev
  • Forståelsessjekket: Johannesevangeliet
  • Godkjent av konsulent: 1. Mosebok, 2. Mosebok, Matteus, Markus, Lukas, Apostelgjerningene, 1 og 2 Timoteus, Titus, Filemon, Hebreerne, Jakob, 2. og 3. Johannes, Judas og Johannes’ Åpenbaring
  • Offisielt utgitt: Jona og deler av 1. Mosebok
Start video

Hillebrand forteller om hvordan alle saafi-saafi-dialektene blir med i bibeloversettelsen.

Gutter leser om Abraham på saafi-saafi-språket
Nettsida med saafi-saafi innhold er nå klar. Her finnes ferdige bibeltekster, historier og diverse opptak på saafi-saafi språket.
Målet er å få NT ferdig oversatt i 2023