Papua Ny-Guinea

Graf fra Ethnologue.com: Språkstyrke for musim-språket. Blå prikk viser at dette språket er relativt sterkt. Alle verdens språk er representert med en prikk, der 0 indikerer styrke og 10 indikerer svakhet (utdøende).

 

Prosjektfakta

Land:                             Papua Ny-Guinea
Folkegruppe:             Musim m. fl.
Befolkningsstr.          2300
Språk:                           Musim
Lesekyndighet:         30 – 50%

Samarbeid:                 Wycliffe, SIL og The Seed Company
Utsending:                  Eyvind Olafsrud
Andre:

 

 

Prosjektbeskrivelse

Eyvind reiste ut i januar 2016 til Papua Ny-Guinea (PNG), der han jobber for vår samarbeidspartner SIL som teologisk og eksegetisk konsulent.

Arbeidet tar for seg språk og bibeloversettelse blant Musim-folket.

I hovedsak dreier arbeidet seg om bibeloversettelse i et klyngeprosjekt bestående av flere språkprosjekt i samme landområde i landet. Her sitter han med et oversetterteam av nasjonale medarbeidere som alle jobber for å oversette Bibelen til hvert sitt språk.

 

 

Nyhetsbrev: Abonnér

Artikkel: Fra Ukarumpa, Papua Ny-Guinea s. 8-11 (2016)

 

 

Støtt prosjektet økonomisk

Fastgiver: Signer elektronisk  

Enkeltgave: Bankkonto 3000.15.45546 merket «Eyvind Olafsrud»

 

 

Foto: Utsending Eyvind Olafsrud