Prosjektfakta

Land:                        Papua Ny-Guinea
Folkegruppe:            Musim m. fl.
Befolkningsstr.         2300
Språk:                       Musim
Lesekyndighet:         30 – 50%

Samarbeid:               Wycliffe, SIL og The Seed Company
Utsending:                Eyvind Olafsrud

Prosjektbeskrivelse

Eyvind reiste ut i januar 2016 til Papua Ny-Guinea (PNG), der han jobber for vår samarbeidspartner SIL som teologisk og eksegetisk konsulent.

Arbeidet tar for seg språk og bibeloversettelse blant Musim-folket.

I hovedsak dreier arbeidet seg om bibeloversettelse i et klyngeprosjekt bestående av flere språkprosjekt i samme landområde i landet. Her sitter han med et oversetterteam av nasjonale medarbeidere som alle jobber for å oversette Bibelen til hvert sitt språk.