Måter å bidra på:

Bli utsending

Lurer du på om en tjeneste i Wycliffe er noe for deg? Ta kontakt med oss på tlf. 22 93 27 80 eller epost info@ wycliffe.no for mer informasjon.

Bli forbeder

Kan du be for våre utsendinger, for arbeidet som gjøres i Norge og for arbeidet globalt? Vi vet at bønn er viktig, og vil gjerne ha flere engasjert i denne tjenesten!

Bli giver

Å oversette Bibelen koster penger. Uten givere kan vi ikke gjøre mye, derfor er givertjeneste viktig. Alle pengene som kommer inn brukes til å oppfylle vårt formål.