Engasjere deg?

Det er flere måter å engasjere seg på for Wycliffe:

  • Forbeder
  • Økonomisk støttespiller
  • Utsending
  • Wycliffe-kontoret


Forbeder:
Ta del i regelmessig bønn for Wycliffes utsendinger og prosjekter. Har du en bønnegruppe allerede, er vi veldig takknemlig hvis dere ønsker å inkludere våre prosjekter i dette. For å motta vårt månedlige forbønnsbrev sender du en epost til info(a)wycliffe.no

Økonomisk støttespiller: Benytt bankkonto: 3000.15.45546, Vipps til 520 000, eller signer AvtaleGiro

Utsending: Alle utsendinger i Wycliffe går gjennom en søknadsprosess der man ser på personlig egnethet, formell kompetanse og tilslutning til Wycliffes trosgrunnlag. Utsendinger som skal arbeide med språkanalyse eller bibeloversettelse bør minimum ha 3-årig utdannelse på universitetsnivå innen lingvistikk, teologi og bibeloversettelse. Til andre roller (IT, økonomi osv.) må kompetansen svare til behovet. Lønn til utsendinger baseres på øremerkede gaver. Mer informasjon om utdannelse og muligheter for tjeneste, kan fås ved å kontakte oss på tlf. 22 93 27 80 eller epost info(a)wycliffe.no

Wycliffe-kontoret: Wycliffe Norge har kontor i Oslo sentrum og er pr. 02 2019 bemannet med rundt 4 årsverk. Ledige stillinger fylles ved behov.