Engasjere deg?

 

 

Det er flere måter å engasjere seg for Wycliffe på:

  • Forbeder
  • Økonomisk støttespiller
  • Utsending
  • Wycliffe-kontoret

 

Forbeder: En forbeder engasjerer seg i regelmessig bønn for Wycliffes utsendinger og prosjekter. Send en epost til info@wycliffe.no for å motta Wycliffes månedlige forbønnsbrev.

Økonomisk støttespiller: Bankkonto: 3000.15.45546, Vipps #520 000 eller signer AvtaleGiro

Utsending: Alle utsendinger i Wycliffe går gjennom en søknadsprosess der man ser på personlig egnethet, formell kompetanse og tilslutning til Wycliffes trosgrunnlag. Utsendinger som skal arbeide med språkanalyse eller bibeloversettelse bør minimum ha 3-årig utdannelse på universitetsnivå innen lingvistikk, teologi og bibeloversettelse. Til andre roller (IT, økonomi osv.) må kompetansen svare til behovet. Lønn til utsendinger baseres på øremerkede gaver. Mer informasjon om utdannelse og muligheter for tjeneste, kan fås ved å kontakte oss på tlf. 22 93 27 80 eller epost info@wycliffe.no

Wycliffe-kontoret: Wycliffe Norge har kontor i Oslo sentrum og er pr. 2017 bemannet med rundt 4 årsverk. Ledige stillinger fylles ved behov.