Hvordan engasjere meg

Det er flere måter å engasjere seg på for Wycliffe:

  • Forbeder
  • Giver
  • Utsending
  • Wycliffe-kontoret

 

Forbeder: Ta del i regelmessig bønn for Wycliffes utsendinger og prosjekter. Har du en bønnegruppe allerede, er vi veldig takknemlig hvis dere inkluderer våre prosjekter i dette! For å motta vårt månedlige forbønnsbrev sender du en epost til info@ wycliffe.no

Giver: Benytt bankkonto: 3000.15.45546, Vipps til 520 000, eller bli fast giver

Utsending: Alle utsendinger i Wycliffe går gjennom en søknadsprosess der man ser på personlig egnethet, formell kompetanse og tilslutning til Wycliffes trosgrunnlag. Utsendinger som skal arbeide med språkanalyse eller bibeloversettelse bør minimum ha 3-årig utdannelse på universitetsnivå innen lingvistikk, teologi og bibeloversettelse. Til andre roller (IT, økonomi osv.) må kompetansen svare til behovet. Lønn til utsendinger baseres på øremerkede gaver. Mer informasjon om utdannelse og muligheter for tjeneste, kan fås ved å kontakte oss på tlf. 22 93 27 80 eller epost info@ wycliffe.no

Wycliffe-kontoret: Wycliffe Norge har kontor i Oslo sentrum og er pr. 09 2019 bemannet med 4,6 årsverk. Ledige stillinger utlyses ved behov.

 

 

Passer jeg som utsending for Wycliffe?

Still deg selv følgende spørsmål:

  1. Hvilke gaver og ferdigheter har Gud gitt meg?
  2. Er jeg opptatt av at mennesker fra verdens minoriteter får tilgang på Bibelen på sitt morsmål, og blir displer av Jesus?
  3. Ønsker jeg å tjene lokalsamunn rundt i verden gjennom å bidra med faglig kompetanse, opplæring, eller praktisk hjelp?
  4. Har jeg et nettverk av personer som vil støtte meg og be for meg hvis jeg går inn i misjonstjeneste? Hvis ikke, be Gud om å sette deg i kontakt med noen!