Bhutan

Graf fra Ethnologue.com: Språkstyrke for tsangla-språket. Lilla prikk viser at dette språket er meget sterkt og institusjonalisert. Alle verdens språk er representert med en prikk, der 0 indikerer styrke og 10 indikerer svakhet (utdøende).
Prosjektfakta

Land:                                Bhutan
Folkegruppe str.:         80.600 (2013)
Språk:                               Tsangla
Lesekyndighet:             47 %

Samarbeid:                     Normisjon og Wycliffe Norge
Prosjektansvarlig:        Erik Andvik
Andre:

 

 

 

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet holder til i Bhutan i Himalaya-regionen, under ledelse av den norske utsendingen og bibelkonsulenten Erik Andvik.

Han har vært engasjert i arbeidet med bibeloversettelse til Tsangla-språket helt siden oppstarten av prosjektet for over 20 år siden. Tidligere gikk dette prosjektet under psaudonymet «Branta-prosjektet», men sikkerhetssituasjonen idag åpner for at vi nå kan være mer åpne om hvor de holder til og hvem de oversetter for.

 

Arbeidet

Språksystem: Språk og grammatikk er utarbeidet og tekstliggjort

Bibeloversettelse: NT ble innviet i 2014, etter at oversetterteamet hadde arbeidet med oversettelsen i 19 år. Oversettelse av GT er i gang, og det har allerede blitt oversatt 8-9 bøker

Annet:

Artikkel: Stor glede over at Det nye testamentet er ferdig! s. 4-7 (2014)